Poznávacie zájazdy

ANGLICKO, ŠKÓTSKO
Anglicko, Škótsko, Wales - podrobný poznávací okruh
LONDÝN – YORK – HADRIANOV VAL – LUSS – LOCH LOMOND – GLEN COE – FORT VILIAM – URQUHART – LOCH NESS – EDINBURGH – STIRLING – GRETNA GREEN – LAKE DISTRICT – KESWICK – LIVERPOOL – NP SNOWDONIA – CAERNARFON – CONWY – CHESTER – STONEHENGE – SALISBURY – BRIGHTONE – KOLÍN NAD RÝNOM

Tento zájazd do Anglicka a Škótska ponúka zaujímavý prierez Veľkou Britániou. Program zájazdu zahŕňa historické pamiatky starého Anglicka (Londýn, York, Chester, Salisbury a i.), hrady vo Walese, prírodne lákavé oblasti Anglicka (národný park Snowdonia, jazernú oblasť Lake District), hory Škótska, jazero Loch Ness, magické kamenné monolity Stonehenge a i., ale i zaujímavé mestá Škótska vrátane jedného z najkrajších miest Európy Edinburghu.

9-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
Odchod z Prahy v ranných hodinách. Prejazd do Anglicka.
2. deň:
Prehliadka LONDÝNA - Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey (UNESCO), Trafalgar Square, Hyde Park a i. Nocľah v hoteli.
3. deň: YORK
- pôsobivé historické mesto. Impozantná katedrála, kostol archanjela Michaela, zaujímavé ulice so stredovekými domami. Zastávka pri HADRIANOVOM VALE - pamiatka na rímsku vládu na ostrove. Príjazd do Škótska.
4. deň: ŠKÓTSKO
- okruh po škótskej vrchovine. Zastávka v rozprávkovej dedinke LUSS, ležiacej na brehu jedného z najkrajších jazier Škótska LOCH LOMOND. Prejazd pohorím Grampian a cez vresovisko RANNOCH MOOR a fascinujúcim údolím GLEN COE s krásnymi prírodnými scenériami, krátka  prechádzka. Cez turistické stredisko FORT WILLIAM, ležiacom na brehu morského zálivu do SPEAN BRIDGE - pekné pohľady na zelené údolia, skalnaté vrcholy a najvyššiu horu Škótska BEN NEVIS. Ruiny hradu URQUHART, z ktorého je nádherný rozhľad na jazero LOCH NESS.
5. deň: EDINBURGH
(UNESCO) - metropola Škótska považovaná za jedno z najkrajnejšie položených miest. Dominantný hrad, katedrála, Princess Street a i. Návšteva stredovekého mestečka s hradom STIRLING.
6. deň:
Zastávka v GRETNA GREEN, dedinka s kováčskou dielňou, známa usporadúvaním škótskych svadieb. Návšteva prírodne zaujímavej jazernej oblasti LAKE DISTRICT. Turistické stredisko KESWICK so zaujímavými zelenými domami sa  rozprestiera na brehu najkrajšieho jazera oblasti Derwenwater. Vyhliadková jazda pozdĺž najväčšieho jazera Windermere. Večerný LIVERPOOL - návšteva miest spojených so skupinou Beatles (Penny Lane, Strawbery Fields, Cavern Club).
7. deň: WALES
- návšteva národného parku SNOWDONIA s krásnymi jazerami a najvyššou horou Walesu Snowdon. Hrad CAERNARFON, patriaci k najlepšie zachovaným hradom v Európe, na ktorom bol roku 1969 korunovaný princ Charles Princom z Walesu. CONWY - mestečko, ktoré zaujme zachovanými hradbami, malými rybárskymi domčekmi a predovšetkým mohutným hradom, postaveným kráľom Eduardom I. CHESTER - jedno z najzachovalejších historických miest v Anglicku.
8. deň: STONEHENGE
(UNESCO) - prahistorická kamenná svätyňa. SALISBURY - mestečko so svetoznámou katedrálou. Krátka zastávka v BRIGHTONE - medzinárodné prímorské kúpele s exotickou budovou Kráľovského pavilónu. Trajekt na pevninu.
9. deň: KOLÍN NAD RÝNOM
(UNESCO) - deväťhodinová prehliadka mesta - románska bazilika sv. Martina, gotická katedrála, rímska veža z 1.st. n. l. a ďalšie významné pamiatky. V prípade neočakávanej dopravnej situácie môže byť prehliadka iného mesta po trase. Príjazd do ČR v neskorých večerných až ranných hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-224-01

27.06.  - 05.07.2020

602,- €

Praha

M-224-02

18.07.  - 26.07.2020

606,- €

Praha

M-224-03

01.08.  - 09.08.2020

598,- €

Praha

M-224-04

12.08.  - 20.08.2020

602,- €

Praha

Cena zahŕňa: dopravu autobusom, prejazd La Manche, 3x ubytovanie v hoteli (dvojlôžkové izby s vlastným príslušenstvom), služby sprievodcu, 3x ubytovanie v súkromí s polpenziou.
Fakultatívne príplatky: poistenie liečebných nákladov a storna zájazdu 13,50 €/os., 3 x raňajky v hoteli: 21,50 €/os.

Veľký okruh Škótskom s návštevou ostrova Skye  - poznávací zájazd
YORK – DURHAM HADRIÁNOV VAL – MELROSE – MELROSE ABBEY – MELROSE ABBEY – STIRLING – LOCH KATRINE – LOCH LOMOND – LUSS – KILLIN – LOCH NESS – INVERNESS – DRUMNADROCHIT – URQUHART – FORT AUGUSTUS – SPEAN BRIDGE – BEN NEVIS – RANNOCH MOOR – GLEN COE – DUNKELDU – BLAIR CASTLE – PITLOCHRY – DUNDEE – FIFE – ST. ANDREWS –  GLAMIS CASTLE – OSTROV SKYE – DUNVEGAN – KYLE OF LOCHALSH – PERTH – EDINBURGH – ROSSLYNSKÁ KAPLNKA – ALNWICK – LONDÝN

Škótsko je pre mnohých ľudí ešte stále krajinou, o ktorej kolujú vtipy - ktorých hlavnými témami sú údajná lakomosť tamojších obyvateľov a muži v sukniach. Ďalšími obľúbenými námetmi o Škótsku sú gajdy a whisky. A vy máte jedinečnú možnosť počas 12-denného zájazdu do Škótska a na ostrov Skye presvedčiť sa, že všetko je úplne inak ...! Škótsko je nádherná krajina, divoká príroda, nekonečné hory, vresovisko. Škótsko je ale hlavne krajinou starých hradov a historických miest. Škótsko, to je Edinburg, Škótsko je aj ostrov Skye.

12-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
V ranných hodinách odchod z Prahy cez Nemecko, nočný prejazd kanála La Manche do Anglicka.
2. deň:
Ráno príchod do YORKU - pešia prehliadka mesta s najväčšou gotickou katedrálou v krajine, unikátne historické centrum, zvyšky hradu a mestských brán. V podvečer ubytovanie v hoteli, nocľah.
3. deň:
Ráno odchod do DURHAMU (UNESCO) - prehliadka jedného z najkrajších miest Anglicka, návšteva monumentálnej katedrály (ranne gotické umenie Anglicka). Na poludnie pokračovanie na ceste smerom k hraniciam Škótska - zastávka pri HADRIÁNOVOM VALE, pochádzajúceho z doby rímskeho osídlenia. Malebné mestečko MELROSE so zrúcaninou slávneho kláštora MELROSE ABBEY, kde je pochované srdce Roberta Bruce. V podvečer príchod na miesto ubytovania - Škótsko, nocľah.
4. deň:
Ráno odchod na celodenný výlet krajinou nádherných hôr a jazier the TROSSACHS po trase: kráľovský STIRLING so sídlom Stewartovcov, jazero LOCH KATRINE preslávené spisovateľom Walterom Scottom a potom už kráľovná škótskych jazier LOCH LOMOND s malebnou dedinkou LUSS (zastávka). Cez KILLIN s kaskádami Falls of Dochart sa vraciame na nocľah.
5. deň:
Ráno odchod na celodenný výlet k jazeru LOCH NESS po trase: INVERNESS - prechádzka centrom mesta k hradu, DRUMNADROCHIT - možnosť návštevy zaujímavej expozície „Loch Ness Centre", zastávka pri zrúcanine hradu URQUHART, FORT AUGUSTUS - mestečko na jazere Loch Ness pri Kaledónskom kanáli, SPEAN BRIDGE s pohľadom na vrcholky najvyššie hory Škótska BEN NEVIS. Prejazd pohorím Grampian a cez vresovisko RANNOCH MOOR a fascinujúcim údolím GLEN COE s krásnymi prírodnými scenériami. Nocľah.
6. deň:
Ráno zastávka v DUNKELDE, kde si prehliadneme katedrálu, považovanú za najstaršiu v krajine a stred pôvabného mestečka. BLAIR CASTLE - najnavštevovanejší hrad Škótska, veľkolepé sídlo vojvodu z Athollu. Odpoludnia odjazd do PITLOCHRY, prehliadka pálenice whisky, spojená s ochutnávkou. Navštívime veľkú vodnú elektráreň v Pitlochry, kde budeme pozorovať systém, ktorým lososy „tiahnu" do priehrady. Nocľah.
7. deň:
Skoro ráno odchod na celodenný výlet na ostrov mýtov a legiend, ostrov SKYE. Navštívime tieto miesta: dedinu DUNVEGAN s hradom, známym ako najstaršie rodové sídlo klanu Mac Leod. Možnosť prehliadky hradu a priľahlých záhrad, v prípade priaznivého počasí aj možnosť plavby na lodičkách ku kolónii voľne žijúcich tuleňov. V podvečer odjazd z ostrova po novom moste do KYLE OF LOCHALSH s krátkou zastávkou pri najfotografovanejšom hrade Škótska - EILEEN DONAN CASTLE. Nocľah.
8. deň:
Ráno odchod do PERTHU - prehliadka pôvabného paláca SCONE PALACE a parku z 12. stor., miesta korunovácie kráľov. Prejazd do EDINBURGHU (UNESCO) - jedného z najkrajšie položených miest sveta. Hrad s expozíciou korunovačných klenotov škótskych kráľov, reprezentatívna trieda Princess Street, prechádzka ulicou zvanou „Kráľovská míľa", palác Holyrood - oficiálna kráľovská rezidencia. Nocľah.
9. deň:
Ráno odchod cez DUNDEE a záliv rieky Tay do kraja FIFE, kde navštívime „mekku" golfu, pôvabné ST. ANDREWS - prehliadka katedrály, hradu, možnosť návštevy múzea golfu ... Odpoludnia návšteva rozprávkového zámku GLAMIS CASTLE, kde trávila detstvo kráľovná matka. Nocľah.
10. deň:
Návšteva ROSSLYNSKEJ KAPLNKY - pútnického miesta hľadačov záhad spojených so svätým grálom (dnes preslávená románom Šifra majstra Leonarda). Prejazd do pôvabného mestečka ALNWICK na prehliadku majestátneho hradu (tu sa nahrávali filmy s Harry Potterom). Nocľah.
11. deň:
Ráno odchod do LONDÝNA, celodenný pobyt v metropole, možnosť navštíviť mnohé atraktívne miesta, akými sú budovy Parlamentu s legendárnym Big Benom, Westminsterské opátstvo (UNESCO) a i. Odpoludnia voľný program. Večerný prejazd kanála La Manche.
12. deň:
V podvečer návrat do ČR.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-225-01

16.07.  - 27.07.2020

696,- €

Praha

M-226-01

*06.08.  - 15.08.2020

655,- €

Praha

Cena zahŕňa: dopravu luxusným autobusom, prejazd kanála La Manche, 9x nocľah - 2x v hoteli, 7x v karavane v Škótsku (v každom karavane 3 dvojlôžkové izby) s možnosťou varenia, služby sprievodcu.
Fakultatívne príplatky: výber spálne v karavane 12 €/os., poistenie liečebných nákladov a storna zájazdu 17 €/os.
*Cena zahŕňa: dopravu luxusným autobusom, prejazd kanála La Manche, 7x nocľah - 2x v hoteli, 5x v súkromí v Škótsku (dvojlôžkové izby), 5x polpenziu, služby sprievodcu.
Fakultatívne príplatky: poistenie liečebných nákladov a storna zájazdu 13,50 €/os.

Škótsko - letné potulky / ostrov Skye - poznávací zájazd
AMSTERDAM – JEDBURGH – EDINBURGH – HRAD STIRLING – PITOCHRY – BLAIR ATHOL – HRAD EILEAN DONAN – OSTROV SKYE: PORTREE – KILT ROCK – OLD MAN OF STORR – HRAD DUNVEGAN – LOCH NESS – FORT AUGUSTUS – GLEN NEVIS – GLEN COE – LUSS – GRETNA GREEN – CASLERIGG STONE CIRCLE – WINDERMERE – LIVERPOOL – STRATFORD UPON AVON – LONDÝN

Škótsko - krajina whisky, vresov, tartanov a gajdošov. Kraj obdivuhodných prírodných krás a historických pamiatok. Tajomné vresovisko, staré šľachtické sídla, štíty horských velikánov, angličtina so škótskym prízvukom aj stará keltčina a svojrázni Škóti. To všetko patrí ku koloritu tejto zeme.

10-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
Odjazd v podvečerných hodinách (cca 23:00 hod. prekročenie hraníc z ČR) cez Nemecko do Holandska.
2. deň:
Príjazd do AMSTERDAMU, podľa časových možností krátka prehliadka mesta. Nalodenie na loď do NEWCASTLU. Nočná plavba do Anglicka, ubytovanie v kajutách.
3. deň:
Ráno okolo 09.00 hod. miestneho času priplávanie do NEWCASTLU a odjazd do JEDBURGHU - krátka prehliadka škótskeho mesta s opátstvom a historickým domom, v ktorom žila Mária Stuartovna. Prehliadka najnavštevovanejšieho škótskeho mesta EDINBURGH (UNESCO), hlavného mesta stredovekého škótskeho kráľovstva. Impozantný hrad Edinburgh Castle s expozíciou škótskych korunovačných klenotov, Old Town - "Kráľovská míľa" cesta vedúca od hradu okolo troch kostolov, z ktorých najkrajšia je katedrála sv. Egídia, ktorej prelamovaná veža je podopieraná korunou oblúkovitých pilierov, dláždené uličky a domy z 18. st.
4. deň:
Oblasťou Lowlands pokračujeme do kráľovského STIRLINGU, historická brána do oblasti Highlands, staré mesto pod hradom, pôvodné hradby, ktoré nechala vybudovať M. Stuartovna na obranu pred Henrichom VIII., a prehliadka ohromujúceho hradu STIRLING - skvostná ukážka renesančnej architektúry Škótska, miesto korunovácie mnohých škótskych kráľov a kráľovien vrátane Márie Stuartovne. HIGHLANDS - typická škótska krajina, nádherné hory, úzke údolia a návšteva pálenice Edradour v PITLOCHRY, dobové záznamy vypovedajú, že funguje ako farmárska pálenica už od roku 1825. Po prehliadke, spojenej s ochutnávkou navštívime veľkolepé sídlo vojvodu z Athollu - BLAIR CASTLE, jeden z najväčších škótskych zámkov sa nachádza blízko dediny Blair Atholl v kraji Pertshire. Vďaka svojej strategickej polohe na hlavnej ceste cez strednú časť Highlandu je jedným z najviac navštevovaných škótskych zámkov a vojvoda z Athollu má dodnes zvláštnu výsadu, držať si svoju súkromnú armádu Atholl Highlanders, pozostávajúcu z cca 90 mužov. Odjazd na ostrov Skye, cestou zastávka na snímky pri hrade EILEAN DONAN. Príjazd do PORTREE, malebný rybársky prístav, lemovaný pestro farebnými domčekmi, kde sa na 2 noci v centre mestečka ubytujeme. Možnosť večernej prechádzky, posedenie v miestnych krčmičkách s jedinečnou atmosférou ostrova Skye.
5. deň:
Celodenný výlet po ostrove SKYE, opradenom legendami, bez ktorých si návštevu Škótska nemožno predstaviť, prejazd kúzelnou neporušenou prírodou s fjordmi, tiesňavami a vodopádmi. Najprv zastavíme pri vyhliadke KILT ROCK - útesy vypínajúce sa do výšky až 60 m pri jazere Loch Mealt. Prejazd po východnom pobreží polostrova Trotternish – bizarné sopečné scenérie, skalná ihla OLD MAN OF STORR, ľahký peší výstup. Hlavné mesto ostrova, atraktívny rybársky prístav PORTREE s malebným radom farebných domov na pobreží. Navštívime aj najstaršie rodové sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN s najcennejšou relikviou Fairy flag. V prípade priaznivého počasia sa možno odviezť do lagúny, v ktorej žije kolónia asi 300 tuleňov. Na záver dňa sa vrátime na ubytovanie do PORTREE, prehliadka, večerné mestečko, voľno.
6. deň:
Vyhliadková jazda pozdĺž najznámejšieho jazera Škótska LOCH NESS, zastavíme v malebnom PORT AUGUSTUS v pohorí Highlands - predtým vojenské mestečko a zvyšky vojenskej pevnosti, založenej roku 1730 generálom G. Wade sú tu viditeľné dodnes, prehliadka zdvíhadiel Kaledonského prieplavu, krásne výhľady na jazero Loch Ness. Milovníkov prírody nadchne Škótska vysočina. Údolie GLEN NEVIS s najvyššou horou Británie BEN NEVIS (1344 m) - možnosť fakultatívneho výletu lanovkou zo strediska Nevis Range, jedno z najkrajších údolí vysočiny GLEN COE. Zastávka v dedinke LUSS, ktorá patrí k najkrajším dedinkám v Lowlands, krásny výhľad na jazero Loch Lomond. Odchod na ubytovanie do Glasgowa, možnosť večernej prehliadky a posedenia v GLASGOW.
7. deň: Historicky prvá dedinka Škótska GRETNA GREEN, známa predovšetkým z histórie "svadbami na úteku", krátka zastávka. Prejazd krajinou okolo jazier s výhľadmi na hory do fantastickej oblasti LAKE DISTRICT, kde prírodné krásy prevažujú nad ľudskými výtvormi. Tajomný kamenný kruh CASLERIGG STONE CIRCLE, obklopený nádhernou scenériou hôr, jazero a prehliadka mestečka WINDERMERE. Fakultatívna okružná plavba loďou. Pokračujeme na juh do jedného z najznámejších miest Anglica, Liverpoolu, podľa časových možností krátka prehliadka a ubytovanie.
8. deň: Po raňajkách LIVERPOOL vrátane návštevy svetoznámeho múzea Beatles story, Mathew Street, kde býval slávny Cavern Club, v ktorom The Beatles začínali, najväčšia anglikánska katedrála na svete a zastávka pri štadióne FC Liverpool an Anfield Road. Turistický magnet - STRATFORD UPON AVON, staré mesto na brehu rieky AVON, rodný dom Wiliama Shakespeare, kostol sv. Trojice a i. Odchod do Londýna, ubytovanie.
9. deň: Kráľovský LONDÝN, zhliadneme najznámejšie pamätihodnosti metropoly so sprievodcom. Pre tých z vás, ktorí už mesto navštívili, individuálne voľno, možnosť návštevy slávnych múzeí. Večer trajektom alebo Eurotunelom do Francúzska. Prejazd Francúzskom, Belgickom a Nemeckom.
10. deň: Návrat do ČR v poludňajších hodinách (prejazd hraníc do ČR o 11:30 hod.).

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

R-GB569-20-1

02.07.  - 11.07.2020

730,- €

Brno, Praha

R-GB569-20-2

23.07.  - 01.08.2020

730,- €

Brno, Praha

Cena zahŕňa: dopravu luxusným klimatizovaným autobusom, trajekt Amsterdam - Newcastle - kajuty, prejazd kanálom La Manche, 7x ubytovanie (z toho 6x v hoteli - dvojlôžkové izby s príslušenstvom, 1x štvorlôžková kajuta na lodi Amsterdam - Newcastle), 6x raňajky, služby sprievodcu.
Cena nezahŕňa: vstupné, fakultatívne služby neuvedené v predchádzajúcom odseku "cena zahŕňa".
Fakultatívny príplatok: 
jednolôžková izba 238 € (povinné pri neobsadení), komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu 13,50 €/os.

Veľký okruh Škótskom - poznávací zájazd
YORK – DURHAM HADRIÁNOV VAL – MELROSE – MELROSE ABBEY – MELROSE ABBEY – STIRLING – LOCH KATRINE – LOCH LOMOND – LUSS – KILLIN – LOCH NESS – INVERNESS – DRUMNADROCHIT – URQUHART – FORT AUGUSTUS – SPEAN BRIDGE – BEN NEVIS – RANNOCH MOOR – GLEN COE – DUNKELDU – BLAIR CASTLE – PITLOCHRY – DUNDEE – FIFE – ST. ANDREWS –  GLAMIS CASTLE – OSTROV SKYE – DUNVEGAN – KYLE OF LOCHALSH – PERTH – EDINBURGH – ROSSLYNSKÁ KAPLNKA – ALNWICK – LONDÝN

Škótsko je pre mnohých ľudí ešte stále krajinou, o ktorej kolujú vtipy - ktorých hlavnými témami sú údajná lakomosť tamojších obyvateľov a muži v sukniach. Ďalšími obľúbenými námetmi o Škótsku sú gajdy a whisky. A vy máte jedinečnú možnosť počas 12-denného zájazdu do Škótska a na ostrov Skye presvedčiť sa, že všetko je úplne inak ...! Škótsko je nádherná krajina, divoká príroda, nekonečné hory, vresovisko. Škótsko je ale hlavne krajinou starých hradov a historických miest. Škótsko, to je Edinburg, Škótsko je aj ostrov Skye.

10-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
V ranných hodinách odchod z Prahy cez Nemecko, nočný prejazd kanála La Manche do Anglicka.
2. deň:
Ráno príchod do YORKU - pešia prehliadka mesta s najväčšou gotickou katedrálou v krajine, unikátne historické centrum, zvyšky hradu a mestských brán. V podvečer ubytovanie v hoteli, nocľah.
3. deň:
Ráno odchod do DURHAMU (UNESCO) - prehliadka jedného z najkrajších miest Anglicka, návšteva monumentálnej katedrály (ranne gotické umenie Anglicka). Na poludnie pokračovanie na ceste smerom k hraniciam Škótska - zastávka pri HADRIÁNOVOM VALE, pochádzajúceho z doby rímskeho osídlenia. Malebné mestečko MELROSE so zrúcaninou slávneho kláštora MELROSE ABBEY, kde je pochované srdce Roberta Bruce. V podvečer príchod na miesto ubytovania - Škótsko, nocľah.
4. deň:
Okruh po škótskej vrchovine. Zastávka v malebnej dedinke LUSS, ležiacej na brehu jedného z najkrajších škótskych jazier LOCH LOMOND. Prejazd pohorím Grampian a cez vresovisko RANNOCH MOOR do fascinujúceho údolia GLEN COE s krásnymi prírodnými scenériami. FORT AUGUSTUS – mestečko na jazere Loch Ness pri Kaledonskom kanáli. Zastávka pri zrúcanine hradu URQUHART, odkiaľ je nádherný rozhľad na jazero LOCH NESS. Nocľah.
5. deň:
Ráno zastávka v DUNKELDE, kde si prehliadneme katedrálu, považovanú za najstaršiu v krajine a stred pôvabného mestečka. BLAIR CASTLE - najnavštevovanejší hrad Škótska, veľkolepé sídlo vojvodu z Athollu. Odpoludnia odjazd do PITLOCHRY, prehliadka pálenice whisky, spojená s ochutnávkou. Navštívime veľkú vodnú elektráreň v Pitlochry, kde budeme pozorovať systém, ktorým lososy „tiahnu" do priehrady. Nocľah.
6. deň: Kráľovský STIRLING so sídlom Stewartovcov. Prehliadka hradu, ktorý bol kľúčovým hradom v histórii škótskeho kráľovstva. EDINBURGH (UNESCO) - jedno z najkrajšie položených miest sveta. Hrad s expozíciou korunovačných klenotov škótskych kráľov, reprezentatívna trieda Princess Street, prechádzka ulicou zvanou „Kráľovská míľa", palác Holyrood - oficiálna kráľovská rezidencia. Nocľah.
7. deň:
Ráno odchod cez DUNDEE a záliv rieky Tay do kraja FIFE, kde navštívime „mekku" golfu, pôvabné ST. ANDREWS - prehliadka katedrály, hradu, možnosť návštevy múzea golfu ... Odpoludnia návšteva rozprávkového zámku GLAMIS CASTLE, kde trávila detstvo kráľovná matka. Nocľah.
8. deň:
Návšteva ROSSLYNSKEJ KAPLNKY - pútnického miesta hľadačov záhad spojených so svätým grálom (dnes preslávená románom Šifra majstra Leonarda). Prejazd do pôvabného mestečka ALNWICK na prehliadku majestátneho hradu (tu sa nahrávali filmy s Harry Potterom). Nocľah.
9. deň:
Ráno odchod do LONDÝNA, celodenný pobyt v metropole, možnosť navštíviť mnohé atraktívne miesta, akými sú budovy Parlamentu s legendárnym Big Benom, Westminsterské opátstvo (UNESCO) a i. Odpoludnia voľný program. Večerný prejazd kanála La Manche.
V podvečer návrat do ČR.
10. deň:
V podvečer návrat do ČR.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-226-01

06.08.  - 15.08.2020

656,- €

Praha

Cena zahŕňa: dopravu luxusným autobusom, prejazd kanála La Manche, 2x nocľah v hoteli, 5x nocľah v súkromí v Škótsku, (dvojlôžkové izby), 5x polpenziu, služby sprievodcu.
Fakultatívne príplatky: poistenie liečebných nákladov a storna zájazdu 13,50 €/os., jednolôžková izba u tohto zájazdu nie je možná.