Autobusom po Európe

ANGLICKO, ŠKÓTSKO
Anglicko, Škótsko, Wales - podrobný poznávací okruh
LONDÝN – YORK – HADRIANOV VAL – LUSS – LOCH LOMOND – GLEN COE – FORT VILIAM – URQUHART – LOCH NESS – EDINBURGH – STIRLING – GRETNA GREEN – LAKE DISTRICT – KESWICK – LIVERPOOL – NP SNOWDONIA – CAERNARFON – CONWY – CHESTER – STONEHENGE – SALISBURY – BRIGHTONE – KOLÍN NAD RÝNOM

Tento zájazd do Anglicka a Škótska ponúka zaujímavý prierez Veľkou Britániou. Program zájazdu zahŕňa historické pamiatky starého Anglicka (Londýn, York, Chester, Salisbury a i.), hrady vo Walese, prírodne lákavé oblasti Anglicka (národný park Snowdonia, jazernú oblasť Lake District), hory Škótska, jazero Loch Ness, magické kamenné monolity Stonehenge a i., ale i zaujímavé mestá Škótska vrátane jedného z najkrajších miest Európy Edinburghu.

9-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
Odchod z Prahy v ranných hodinách. Prejazd do Anglicka.
2. deň:
Prehliadka LONDÝNA - Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey (UNESCO), Trafalgar Square, Hyde Park a i. Nocľah v hoteli.
3. deň: YORK
- pôsobivé historické mesto. Impozantná katedrála, kostol archanjela Michaela, zaujímavé ulice so stredovekými domami. Zastávka pri HADRIANOVOM VALE - pamiatka na rímsku vládu na ostrove. Príjazd do Škótska.
4. deň: ŠKÓTSKO
- okruh po škótskej vrchovine. Zastávka v rozprávkovej dedinke LUSS, ležiacej na brehu jedného z najkrajších jazier Škótska LOCH LOMOND. Prejazd pohorím Grampian a cez vresovisko RANNOCH MOOR a fascinujúcim údolím GLEN COE s krásnymi prírodnými scenériami, krátka  prechádzka. Cez turistické stredisko FORT WILLIAM, ležiacom na brehu morského zálivu do SPEAN BRIDGE - pekné pohľady na zelené údolia, skalnaté vrcholy a najvyššiu horu Škótska BEN NEVIS. Ruiny hradu URQUHART, z ktorého je nádherný rozhľad na jazero LOCH NESS.
5. deň: EDINBURGH
(UNESCO) - metropola Škótska považovaná za jedno z najkrajnejšie položených miest. Dominantný hrad, katedrála, Princess Street a i. Návšteva stredovekého mestečka s hradom STIRLING.
6. deň:
Zastávka v GRETNA GREEN, dedinka s kováčskou dielňou, známa usporadúvaním škótskych svadieb. Návšteva prírodne zaujímavej jazernej oblasti LAKE DISTRICT. Turistické stredisko KESWICK so zaujímavými zelenými domami sa  rozprestiera na brehu najkrajšieho jazera oblasti Derwenwater. Vyhliadková jazda pozdĺž najväčšieho jazera Windermere. Večerný LIVERPOOL - návšteva miest spojených so skupinou Beatles (Penny Lane, Strawbery Fields, Cavern Club).
7. deň: WALES
- návšteva národného parku SNOWDONIA s krásnymi jazerami a najvyššou horou Walesu Snowdon. Hrad CAERNARFON, patriaci k najlepšie zachovaným hradom v Európe, na ktorom bol roku 1969 korunovaný princ Charles Princom z Walesu. CONWY - mestečko, ktoré zaujme zachovanými hradbami, malými rybárskymi domčekmi a predovšetkým mohutným hradom, postaveným kráľom Eduardom I. CHESTER - jedno z najzachovalejších historických miest v Anglicku.
8. deň: STONEHENGE
(UNESCO) - prahistorická kamenná svätyňa. SALISBURY - mestečko so svetoznámou katedrálou. Krátka zastávka v BRIGHTONE - medzinárodné prímorské kúpele s exotickou budovou Kráľovského pavilónu. Trajekt na pevninu.
9. deň: KOLÍN NAD RÝNOM
(UNESCO) - deväťhodinová prehliadka mesta - románska bazilika sv. Martina, gotická katedrála, rímska veža z 1.st. n. l. a ďalšie významné pamiatky. V prípade neočakávanej dopravnej situácie môže byť prehliadka iného mesta po trase. Príjazd do ČR v neskorých večerných až ranných hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-221-01

01.07.  - 09.07.2017

554,- EUR

Praha

M-221-02

15.07.  - 23.07.2017

561,- EUR

Praha, Pardubice, Hradec Králové

M-221-03

12.08.  - 20.08.2017

554,- EUR

Praha

Cena zahŕňa: dopravu autobusom, prejazd La Manche, 3x ubytovanie v hoteli (dvojlôžkové izby s vlastným príslušenstvom), služby sprievodcu, 3x ubytovanie v súkromí s polpenziou, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.
Fakultatívne príplatky: poistenie liečebných nákladov a storna zájazdu 12 €/os., 3 x raňajky v hoteli: 20 €/os.

Veľký okruh Škótskom s návštevou ostrova Skye  - poznávací zájazd
YORK – DURHAM HADRIÁNOV VAL – MELROSE – MELROSE ABBEY – MELROSE ABBEY – STIRLING – LOCH KATRINE – LOCH LOMOND – LUSS – KILLIN – LOCH NESS – INVERNESS – DRUMNADROCHIT – URQUHART – FORT AUGUSTUS – SPEAN BRIDGE – BEN NEVIS – RANNOCH MOOR – GLEN COE – DUNKELDU – BLAIR CASTLE – PITLOCHRY – DUNDEE – FIFE – ST. ANDREWS –  GLAMIS CASTLE – OSTROV SKYE – DUNVEGAN – KYLE OF LOCHALSH – PERTH – EDINBURGH – ROSSLYNSKÁ KAPLNKA – ALNWICK – LONDÝN

Škótsko je pre mnohých ľudí ešte stále krajinou, o ktorej kolujú vtipy - ktorých hlavnými témami sú údajná lakomosť tamojších obyvateľov a muži v sukniach. Ďalšími obľúbenými námetmi o Škótsku sú gajdy a whisky. A vy máte jedinečnú možnosť počas 12-denného zájazdu do Škótska a na ostrov Skye presvedčiť sa, že všetko je úplne inak ...! Škótsko je nádherná krajina, divoká príroda, nekonečné hory, vresovisko. Škótsko je ale hlavne krajinou starých hradov a historických miest. Škótsko, to je Edinburg, Škótsko je aj ostrov Skye.

12-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
V ranných hodinách odchod z Prahy cez Nemecko, nočný prejazd kanála La Manche do Anglicka.
2. deň:
Ráno príchod do YORKU - pešia prehliadka mesta s najväčšou gotickou katedrálou v krajine, unikátne historické centrum, zvyšky hradu a mestských brán. V podvečer ubytovanie v hoteli, nocľah.
3. deň:
Ráno odchod do DURHAMU (UNESCO) - prehliadka jedného z najkrajších miest Anglicka, návšteva monumentálnej katedrály (ranne gotické umenie Anglicka). Na poludnie pokračovanie na ceste smerom k hraniciam Škótska - zastávka pri HADRIÁNOVOM VALE, pochádzajúceho z doby rímskeho osídlenia. Malebné mestečko MELROSE so zrúcaninou slávneho kláštora MELROSE ABBEY, kde je pochované srdce Roberta Bruce. V podvečer príchod na miesto ubytovania - Škótsko, nocľah.
4. deň:
Ráno odchod na celodenný výlet krajinou nádherných hôr a jazier the TROSSACHS po trase: kráľovský STIRLING so sídlom Stewartovcov, jazero LOCH KATRINE preslávené spisovateľom Walterom Scottom a potom už kráľovná škótskych jazier LOCH LOMOND s malebnou dedinkou LUSS (zastávka). Cez KILLIN s kaskádami Falls of Dochart sa vraciame na nocľah.
5. deň:
Ráno odchod na celodenný výlet k jazeru LOCH NESS po trase: INVERNESS - prechádzka centrom mesta k hradu, DRUMNADROCHIT - možnosť návštevy zaujímavej expozície „Loch Ness Centre", zastávka pri zrúcanine hradu URQUHART, FORT AUGUSTUS - mestečko na jazere Loch Ness pri Kaledónskom kanáli, SPEAN BRIDGE s pohľadom na vrcholky najvyššie hory Škótska BEN NEVIS. Prejazd pohorím Grampian a cez vresovisko RANNOCH MOOR a fascinujúcim údolím GLEN COE s krásnymi prírodnými scenériami. Nocľah.
6. deň:
Ráno zastávka v DUNKELDE, kde si prehliadneme katedrálu, považovanú za najstaršiu v krajine a stred pôvabného mestečka. BLAIR CASTLE - najnavštevovanejší hrad Škótska, veľkolepé sídlo vojvodu z Athollu. Odpoludnia odjazd do PITLOCHRY, prehliadka pálenice whisky, spojená s ochutnávkou. Navštívime veľkú vodnú elektráreň v Pitlochry, kde budeme pozorovať systém, ktorým lososy „tiahnu" do priehrady. Nocľah.
7. deň:
Skoro ráno odchod na celodenný výlet na ostrov mýtov a legiend, ostrov SKYE. Navštívime tieto miesta: dedinu DUNVEGAN s hradom, známym ako najstaršie rodové sídlo klanu Mac Leod. Možnosť prehliadky hradu a priľahlých záhrad, v prípade priaznivého počasí aj možnosť plavby na lodičkách ku kolónii voľne žijúcich tuleňov. V podvečer odjazd z ostrova po novom moste do KYLE OF LOCHALSH s krátkou zastávkou pri najfotografovanejšom hrade Škótska - EILEEN DONAN CASTLE. Nocľah.
8. deň:
Ráno odchod do PERTHU - prehliadka pôvabného paláca SCONE PALACE a parku z 12. stor., miesta korunovácie kráľov. Prejazd do EDINBURGHU (UNESCO) - jedného z najkrajšie položených miest sveta. Hrad s expozíciou korunovačných klenotov škótskych kráľov, reprezentatívna trieda Princess Street, prechádzka ulicou zvanou „Kráľovská míľa", palác Holyrood - oficiálna kráľovská rezidencia. Nocľah.
9. deň:
Ráno odchod cez DUNDEE a záliv rieky Tay do kraja FIFE, kde navštívime „mekku" golfu, pôvabné ST. ANDREWS - prehliadka katedrály, hradu, možnosť návštevy múzea golfu ... Odpoludnia návšteva rozprávkového zámku GLAMIS CASTLE, kde trávila detstvo kráľovná matka. Nocľah.
10. deň:
Návšteva ROSSLYNSKEJ KAPLNKY - pútnického miesta hľadačov záhad spojených so svätým grálom (dnes preslávená románom Šifra majstra Leonarda). Prejazd do pôvabného mestečka ALNWICK na prehliadku majestátneho hradu (tu sa nahrávali filmy s Harry Potterom). Nocľah.
11. deň:
Ráno odchod do LONDÝNA, celodenný pobyt v metropole, možnosť navštíviť mnohé atraktívne miesta, akými sú budovy Parlamentu s legendárnym Big Benom, Westminsterské opátstvo (UNESCO) a i. Odpoludnia voľný program. Večerný prejazd kanála La Manche.
12. deň:
V podvečer návrat do ČR.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-222-01

28.07.  - 08.08.2016

646,- EUR

Praha, Pardubice, Hradec Králové

Cena zahŕňa: dopravu luxusným autobusom, prejazd kanála La Manche, 9x nocľah - 2x v hoteli, 7x v karavane v Škótsku (v každom karavane 3 dvojlôžkové izby) s možnosťou varenia, služby sprievodcu, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK..
Fakultatívne príplatky: poistenie liečebných nákladov a storna zájazdu 14 €/os.

Škótsko - letné potulky / ostrov Skye - poznávací zájazd
AMSTERDAM – JEDBURGH – EDINBURGH – HRAD STIRLING – PITOCHRY – BLAIR ATHOL – HRAD EILEAN DONAN – OSTROV SKYE: PORTREE – KILT ROCK – OLD MAN OF STORR – HRAD DUNVEGAN – LOCH NESS – FORT AUGUSTUS – GLEN NEVIS – GLEN COE – LUSS – GRETNA GREEN – CASLERIGG STONE CIRCLE – WINDERMERE – LIVERPOOL – STRATFORD UPON AVON – LONDÝN

Škótsko - krajina whisky, vresov, tartanov a gajdošov. Kraj obdivuhodných prírodných krás a historických pamiatok. Tajomné vresovisko, staré šľachtické sídla, štíty horských velikánov, angličtina so škótskym prízvukom aj stará keltčina a svojrázni Škóti. To všetko patrí ku koloritu tejto zeme.

10-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
Odjazd v podvečerných hodinách z Čiech cez Nemecko do Holandska.
2. deň:
Príjazd do AMSTERDAMU, podľa časových možností krátka prehliadka mesta. Nalodenie na loď do NEWCASTLU. Nočná plavba do Anglicka, ubytovanie v kajutách.
3. deň:
Ráno okolo 09.00 hod. miestneho času priplávanie do NEWCASTLU a odjazd do JEDBURGHU - krátka prehliadka škótskeho mesta s opátstvom a historickým domom, v ktorom žila Mária Stuartovna. Prehliadka najnavštevovanejšieho škótskeho mesta EDINBURGH (UNESCO), hlavného mesta stredovekého škótskeho kráľovstva. Impozantný hrad Edinburgh Castle s expozíciou škótskych korunovačných klenotov, Old Town - "Kráľovská míľa" cesta vedúca od hradu okolo troch kostolov, z ktorých najkrajšia je katedrála sv. Egídia, ktorej prelamovaná veža je podopieraná korunou oblúkovitých pilierov, dláždené uličky a domy z 18. st.
4. deň:
Oblasťou Lowlands pokračujeme do kráľovského STIRLINGU, historická brána do oblasti Highlands, staré mesto pod hradom, pôvodné hradby, ktoré nechala vybudovať M. Stuartovna na obranu pred Henrichom VIII., a prehliadka ohromujúceho hradu STIRLING - skvostná ukážka renesančnej architektúry Škótska, miesto korunovácie mnohých škótskych kráľov a kráľovien vrátane Márie Stuartovne. HIGHLANDS - typická škótska krajina, nádherné hory, úzke údolia a návšteva pálenice Edradour v PITLOCHRY, dobové záznamy vypovedajú, že funguje ako farmárska pálenica už od roku 1825. Po prehliadke, spojenej s ochutnávkou navštívime veľkolepé sídlo vojvodu z Athollu - BLAIR CASTLE, jeden z najväčších škótskych zámkov sa nachádza blízko dediny Blair Atholl v kraji Pertshire. Vďaka svojej strategickej polohe na hlavnej ceste cez strednú časť Highlandu je jedným z najviac navštevovaných škótskych zámkov a vojvoda z Athollu má dodnes zvláštnu výsadu, držať si svoju súkromnú armádu Atholl Highlanders, pozostávajúcu z cca 90 mužov. Odjazd na ostrov Skye, cestou zastávka na snímky pri hrade EILEAN DONAN. Príjazd do PORTREE, malebný rybársky prístav, lemovaný pestro farebnými domčekmi, kde sa na 2 noci v centre mestečka ubytujeme. Možnosť večernej prechádzky, posedenie v miestnych krčmičkách s jedinečnou atmosférou ostrova Skye.
5. deň:
Celodenný výlet po ostrove SKYE, opradenom legendami, bez ktorých si návštevu Škótska nemožno predstaviť, prejazd kúzelnou neporušenou prírodou s fjordmi, tiesňavami a vodopádmi. Najprv zastavíme pri vyhliadke KILT ROCK - útesy vypínajúce sa do výšky až 60 m pri jazere Loch Mealt. Prejazd po východnom pobreží polostrova Trotternish – bizarné sopečné scenérie, skalná ihla OLD MAN OF STORR, ľahký peší výstup. Hlavné mesto ostrova, atraktívny rybársky prístav PORTREE s malebným radom farebných domov na pobreží. Navštívime aj najstaršie rodové sídlo klanu Mac Leod hrad DUNVEGAN s najcennejšou relikviou Fairy flag. V prípade priaznivého počasia sa možno odviezť do lagúny, v ktorej žije kolónia asi 300 tuleňov. Na záver dňa sa vrátime na ubytovanie do PORTREE, prehliadka, večerné mestečko, voľno.
6. deň:
Vyhliadková jazda pozdĺž najznámejšieho jazera Škótska LOCH NESS, zastavíme v malebnom PORT AUGUSTUS v pohorí Highlands - predtým vojenské mestečko a zvyšky vojenskej pevnosti, založenej roku 1730 generálom G. Wade sú tu viditeľné dodnes, prehliadka zdvíhadiel Kaledonského prieplavu, krásne výhľady na jazero Loch Ness. Milovníkov prírody nadchne Škótska vysočina. Údolie GLEN NEVIS s najvyššou horou Británie BEN NEVIS (1344 m) - možnosť fakultatívneho výletu lanovkou zo strediska Nevis Range, jedno z najkrajších údolí vysočiny GLEN COE. Zastávka v dedinke LUSS, ktorá patrí k najkrajším dedinkám v Lowlands, krásny výhľad na jazero Loch Lomond. Odchod na ubytovanie do Glasgowa, možnosť večernej prehliadky a posedenia v GLASGOW.
7. deň: Historicky prvá dedinka Škótska GRETNA GREEN, známa predovšetkým z histórie "svadbami na úteku", krátka zastávka. Prejazd krajinou okolo jazier s výhľadmi na hory do fantastickej oblasti LAKE DISTRICT, kde prírodné krásy prevažujú nad ľudskými výtvormi. Tajomný kamenný kruh CASLERIGG STONE CIRCLE, obklopený nádhernou scenériou hôr, jazero a prehliadka mestečka WINDERMERE. Fakultatívna okružná plavba loďou. Pokračujeme na juh do jedného z najznámejších miest Anglica, Liverpoolu, podľa časových možností krátka prehliadka a ubytovanie.
8. deň: Po raňajkách LIVERPOOL vrátane návštevy svetoznámeho múzea Beatles story, Mathew Street, kde býval slávny Cavern Club, v ktorom The Beatles začínali, najväčšia anglikánska katedrála na svete a zastávka pri štadióne FC Liverpool an Anfield Road. Turistický magnet - STRATFORD UPON AVON, staré mesto na brehu rieky AVON, rodný dom Wiliama Shakespeare, kostol sv. Trojice a i. Odchod do Londýna, ubytovanie.
9. deň: Kráľovský LONDÝN, zhliadneme najznámejšie pamätihodnosti metropoly so sprievodcom. Pre tých z vás, ktorí už mesto navštívili, individuálne voľno, možnosť návštevy slávnych múzeí. Večer trajektom alebo Eurotunelom do Francúzska. Prejazd Francúzskom, Belgickom a Nemeckom.
10. deň: Predpokladaný návrat do ČR v odpoludňajších hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

R-GB541-17-1

30.06.  - 09.07.2017

730,- EUR

Brno, Praha

R-GB541-17-2

30.07.  - 08.08.2017

730- EUR

Brno, Praha

Cena zahŕňa: dopravu luxusným klimatizovaným autobusom, trajekt Amsterdam - Newcastle - kajuty, prejazd kanálom La Manche, 7x ubytovanie (z toho 6x v hoteli - dvojlôžkové izby s príslušenstvom, 1x štvorlôžková kajuta na lodi Amsterdam - Newcastle), 6x raňajky, služby sprievodcu, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.
Cena nezahŕňa: vstupné, fakultatívne služby neuvedené v predchádzajúcom odseku "cena zahŕňa".
Fakultatívny príplatok: 
jednolôžková izba 223 € (povinné pri nedoobsadení), omplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu 11,50 €/os.

To najlepšie z Anglicka - poznávací zájazd
DOVERSKÉ ÚTESY – ÚTESY SEVEN SISTERS – BRIGHTON – WINCHESTER – STONEHENGE– BATH – CHEDDAR GORGE – GLOUCESTER – WARWICK – STRATFORD UPON AVON – CHESTER – LIVERPOOL – YORK – NOTTINGHAM – OXFORD – WINDSOR – LONDÝN –  AVON – CANTENBURY

Takmer 7000 rokov oddeľuje britské ostrovy od európskej pevniny prieplav La Manche. Zdá sa akoby sa tu zastavil čas a jediným pohybom je naša prítomnosť. Prastaré obchodné cesty, monumentálne kamene postavené do kruhu, malebné scenérie striedajúce sa s dramaticky strmými útesmi. Starobylé hrady a panské sídla, vznešene dokonalé zámocké parky a záhrady, strašidelné domy a duchovia. Bohatá história tunajšieho osídľovania neodmysliteľne spojená s mnohými legendami, príbehmi a mýtmi. Anglicko je bezodná pokladnica, ktorú musíme precestovať, nestačí ju iba vidieť.

10-dňový zájazd - doprava tam autobusom, resp. letecky alebo 10-dňový zájazd letecky

Program:
1. deň:
Autobusový variant: Odchod v ranných hodinách, zoznámenie sa s cestou, jazda cez Rakúsko a Nemecko do Belgicka. Letecký variant: Odlet a prílet do Bruselu. Ubytovanie.
2. deň:
Plavba cez kanál La Manche do Doveru, kde nás Anglicko víta pohľadom na biele kriedové skaliská doverských útesov. Shakespearov útes a scény z tragédie Kráľ Lear, najvyššie vápencové skalné útesy vo Veľkej Británii Seven Sisters.
3. deň: Brighton
: prvé anglické prímorské letovisko, ktoré má už od čias princa Regenta neslávnu povesť mesta víkendových radovánok. Royal Pavilion (vstup), postavený v štýle stavieb indických mogulských vládcov s minaretmi a prepychovým vnútorným vybavením. Winchester, bývalé hlavné mesto Wessexu a Anglicka, sídlo anglosaských kráľov. Great Hall a zachovalý okrúhly stôl kráľa Artuša údajne vyrobený čarodejníkom Merlinom. Katedrála vo Winchesteri, jedna z najväčších gotických stavieb v Európe. Stonehenge (UNESCO), najslávnejšia ale aj najtajuplnejšia stavba na svete. Kruhová megalitická stavba z kamenných blokov, rituálne miesto keltských druidov, hvezdáreň, slnečná pozorovateľňa. Nekonečné dohady o účele tohto magického miesta... Objavíme našu vlastnú teóriu?
4. deň: Bath
(UNESCO), kúpeľné mesto, obľúbené starými Rimanmi, neskôr „rozmaznanou“ londýnskou spoločnosťou 19. storočia. Gloucester, tu sa zrodila "pozemková kniha" Viliama Dobyvateľa - jedinečný prameň a dokument k starému Anglicku. Gotická katedrála z 13. st., kde je pochovaný kráľ Edward II., nakrúcané scény z Harry Pottera.

5. deň:
Stredoveký hrad Warwick a Vojna ruží. Henrich VIII. a všetky jeho manželky. Desiatky voskových figurín, oživujúcich prehliadku a život na hrade počas jednotlivých storočí. Zachovaná atmosféra Shakespearovských dôb mestečka Stratford upon Avon, rodiska Williama Shakespeara a zároveň aj miesta jeho posledného odpočinku.
6. deň: Chester: Mesto strašidiel, prízrakov a čiernobielych domčekov. Eastgate clock, o ktorých sa hovorí, že sú druhé najfotografovanejšie hodiny po londýnskom Big Bene. Chester Wall, 3,5 km dlhá stredoveká hradba z červeného pieskovca považovaná za najzachovalejšie mestské opevnenie vo Veľkej Británii. Liverpool (UNESCO): osobité mesto s vlastnou neopakovateľnou tvárou, Albertov dok, The Beatles Story expozícia a múzeum venované štyrom chrobákom – Beatles.
7. deň:
York: najdokonalejšie, stredoveké mesto Anglicka, obohnané hradbami. York Minster najväčšia gotická katedrála v severnej Európe, pavučina úzkych uličiek posiata obchodíkmi a reštauráciami, gotická pevnosť Clifford’s Towers, starobylá ulička The Shambles. Nottingham a najznámejší hrdina stredovekých legiend, sherwoodsky zbojník Robin Hood. Pri pohári piva sa vrátime do čias nottinghamského šerifa a krásnej Marianny v najstaršej krčmičke Anglicka Ye Olde Trip to Jerusalem, kde sa pivo varí už viac ako 800 rokov.
8. deň:
Oxford, bohaté tradície a najstaršia britská univerzita ako synonymum britskej vzdelanosti. Kruhová budova Radcliffe Camera (knižnica), najväčšia fakulta v Oxforde Christ Church College, či šálka anglického čaju v kníhkupectve Blackwell. Zámok Windsor, jeden z najväčších obývaných zámkov na svete, prestavovaný a rozširovaný viac ako tuctom kráľov a kráľovien, ktorý je v súčasnosti hlavným sídlom kráľovskej rodiny pri Londýne.
9. deň:
Aké by bolo „To naj z Anglicka“ bez ochutnania atmosféry hlavného mesta ostrovov? Londýn (UNESCO) a „povinné“ turistické atrakcie: Buckingham Palace, budovy parlamentu (Houses of Parliament) s presláveným Big Benom, Westminsterské opátstvo, most Tower Bridge, stredoveká kráľovská rezidencia a pevnostná stavba Tower of London.
10. deň: Odlet z Londýna do Bratislavy (podľa výberu ráno alebo podvečer).

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

SV-GB-01 - tam bus / späť letecky

12.07.  - 21.07.2016

799,- EUR

Žilina, Trenčín, Nitra, Trnava, Bratislava

SV-GB-02 - letecky

12.07.  - 21.07.2016

959,- EUR

Bratislava

Cena zahŕňa: autokarovú dopravu z ZA, TN, NR, TT, BA, resp. leteckú dopravu, trajekt Calais – Dover – Calais, 9x ubytovanie v 3* hoteloch, 9x raňajky, služby sprievodcu CK, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.
Cena nezahŕňa: vstupy podľa programu, komplexné cestovné poistenie, pobytovú daň v Brusseli.
Povinný príplatok:
letiskové a servisné poplatky 85 € (bus tam, let späť), 185 € (letecky tam a späť)
Fakultatívne príplatky: 
osoba v jednolôžkovej izbe 299 €, miesto v prednej polovici autokaru 10 €

Juhozápadné Anglicko - kraj vystrihnutý z románov - poznávací zájazd
SALISBURY – SHAFTESBURY – EXETER – NP DARTMOOR – POSTBRIDGE – BUCKLAND IN THE MOOR – BRIXHAM – LOOE – POLPERRO – LANHYDROCK HOUSE – CORNWALL – MOUSEHOLE – ST IVES – MINACK THEATRE – MEN AN TOL – GLASTONBURY

Grófstva Cornwall, Devon a staroveké britské kráľovstvo Wessex. Romantikou presýtená oblasť západného cípu Anglicka poskladaná zo žulových kopcov, tisícročných skál, stredovekých hradov, pobrežných majákov, vidieckych sídiel. Pohostinné rybárske dedinky, tradičné hostince a pekárne kde dostanete známy cornwallský šafranový koláč. Typický popoludňajší čaj s bochníčkami, džemom a smotanou. Zákutia, v ktorých sa odohrávajú nesmrteľné príbehy napísané „kráľovnou“ romantických príbehov Rosamunde Pilcherovou. Odohráva sa tu aj román Hostinec Jamajka od Daphne du Maurier a A. C. Doyle, otec Sherlocka Holmesa, tu nechal po poliach pobehovať Psa Baskervillského. Pri potulkách po pobreží narazíte na nádherné piesočnaté pláže atlantického pobrežia, búrlivé more, romanticky rozorvané skaly a vychutnáme si pohodu malebného vidieka. To všetko pod nebeskou klenbou príjemného počasia, najlepšieho v celom Anglicku.

8-dňový zájazd - letecká doprava

Program:
1. deň:
Prílet do Londýna. Wells a biskupská katedrála, prvá gotická stavba na anglickej pôde.
2. deň: Salisbury a najtypickejší príklad rannej gotiky salisburská katedrála s najvyššou kostolnou vežou v Británii (123 m), najväčšou krížovou chodbou a zastavaným priestorom. Mestečko na kopci Shaftesbury často slúžiace ako scéna pre filmy, ktorým dodáva atmosféru starého Anglicka. Najmalebnejšia ulica v Anglicku, Golden Hill, tvorená múrom zbúraného opátstva a domčekmi so slamenou strechou. Biely obor z Cerne Abbas – gigantická postava vyrytá do kriedového úbočia. Stal sa predmetom mnohých štúdií a špekulácií, avšak jeho pôvod a vek zostali nejasné. Pobrežie Jurassic Coast (UNESCO) a 185 miliónov rokov staré dejiny Zeme, miesto preslávené medzi znalcami a zberateľmi skamenelín. Kúzelná zátoka Lulworth Cove s príkrymi skalami, zlatým pieskom a cestička popri okraji útesu k pôsobivému vápencovému oblúku Durdle Door.
3. deň
: Hlavné mesto grófstva Devon - Exeter. Katedrála sv. Petra so západnou fasádou zdobenou najväčším dochovanou skupinou sôch zo 14. st. v celom Anglicku. Parlamentná ulička, podľa Guinnessovej knihy rekordov najužšia na svete. Najväčší NP v južnom Anglicku Dartmoor - divoké v hmle zahalené vresoviská pokryté žulovými vrcholkami (tor) a napínavý detektívny román A. C. Doyla - Pes Baskervilsky. Princetown a najlepšie strážená väznica v Británii. Postbridge a starobylý kamenný most cez rieku, ktorým kedysi prechádzali kone s nákladom cínu. Buckland-in-the-Moor, rozprávkové žulové domčeky s trávnatou strechou aj netradičné kostolné hodiny či 10 kameňov s 10 prikázaniami. Jazda pobrežím anglickej riviéry so zastávkou v hlavnom meste pirátov Brixham, kde majú nastálo zakotvenú repliku lode Sira Francisa Draka.
4. deň: Malebné tradičné rybárske dedinky Looe a Polperro. Dokonalé obrovské (49 miestností) panské sídlo Lanhydrock House so záhradami. Dvojhodinová prehliadka od služobníckych miestností až po súkromnú spálňu panovníka a lanhydrockí duchovia. Trebah Gardens - subtropický raj so 4 míľami cestičiek, kde pod prístreškami hýria farbami exotické kvetiny.

5. deň: Staňme sa hrdinkou z románu Rosamunde Pilcherovej: (
Filmy Leto pri mori, Mraky na obzore, Hra svetiel, Kvet života či Búrlivé stretnutie a iné.) Penzance, jedným z najčastejšie skloňovaných miest v romantických novelách majsterky gýča. Práve sem chodia protagonisti filmových romancí veľmi radi nakupovať a prechádzať sa. Tu z vlakov z Londýna vystupujú dobre situované dámy prichádzajúce navštíviť svoje elegantné tety, aby okrem čaju o piatej a krásnych útesov našli aj svoju životnú lásku. Normanský kláštor St. Michael's Mount, jeden z 43 tzv. prílivových ostrovov v Británii bez mosta, na ktorý sa dá prejsť počas odlivu po vydláždenom chodníku, pri prílive loďkou. Najužší bod Anglicka, výhľady na Atlantik a maják na Lizard Point. Prechádzka po útesoch nad Atlantickým oceánom, podľa BBC najkrajší úsek pobrežia na juhozápade Anglicka až k tyrkysovej zátoke Kynance Cove.
6. deň
: Cornwall je grófstvo Rosamunde Pilcher: bludisko úzkych uličiek v malebnej rybárskej dedinke Mousehole ukrýva dom poslednej obyvateľky hovoriacej cornwallským jazykom. Najzápadnejší bod ostrova, skalnatý mys Land's End doslova Kraj sveta, smerovka ukazujúca cez Atlantik k New Yorku naznačuje, že ďalej to už suchou nohou nepôjde...Krajina vresovísk, posiata archeologickými náleziskami. Keltské a kamenné kríže, náhrobné kamene z doby železnej a bronzovej a a celé dedinky z pred narodením Krista. Divadlo vznášajúce sa nad morom, Minack Theatre, nad skalnou roklinou vytesaný amfiteáter vyčnievajúcou do mora s výhľadom na záliv Porthcurno Bay. Ocenenie „Najlepšie prímorské mesto Británie“ - St Ives. Malebná, akoby namaľovaná rybárska dedinka je jedným z najdôležitejších miest vo svete Rosamunde Pilcher. V jej románoch sa vyskytuje veľmi často, ale pod pôvodným názvom by ste ju hľadali márne. Prekrstila ju na Porthkerris.
7. deň: Men an Tol
- nezvyčajný megalitický kamenný kruh zo štyroch kameňov, najzaujímavejší je kruhový s dierou, má podľa miestnej legendy magickú moc. Ak chceme vyzdravieť alebo zostať zdraví, treba ho obísť desaťkrát. Uvidíme, či rituál funguje. Prehliadka záhrad a veľkolepého alžbetínskeho vidieckeho domu Prideaux Place, ktorý sa objavil v niekoľkých filmoch Rosamundy Pilchner ako sídlo rodiny Pideaux-Brune. To najpôsobivejšie, čo Cornwall ponúka – Carnewas - výhľad z vrcholkov skál na búrlivé more narážajúce na pláž Bedruthan. (zostup v čase odlivu po schodoch). Kraj kráľa Artuša, strmé skaly pri pobreží Atlantiku a zvyšky starého hradu Tintagel, na ktorom podľa legiend bol za pomoci čarodejníka Merlina počatý kráľ Artuš. Ochutnáme miestnu pochúťku – krabí sendvič.
8. deň: Glastonbury stotožňované s bájnou ríšou víl Avalon. Legendárne miesto opradené mýtmi, priťahujúcimi ezoterikov z celého sveta. Pod ruinami opátstva Glastonbury Abbey majú údajne odpočívať ostatky kráľa Artuša a vraj bol tadiaľto nesený aj svätý grál. Wells a biskupská katedrála, prvá gotická stavba na anglickej pôde. Koniec romantiky a odlet z Londýna.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

SV-GB-03

21.07.  - 28.07.2016

1 090,- EUR

Bratislava

Cena zahŕňa: leteckú dopravu Viedeň - Londýn - Viedeň, transfer Bratislava - letisko- Bratislava, mikrobusovú dopravu podľa programu, 7x ubytovanie v 3* hoteli, 7x raňajky, služby sprievodcu CK, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.
Cena nezahŕňa: vstupy, komplexné cestovné poistenie.
Povinný príplatok:
letiskové a servisné poplatky 185 €/os.
Fakultatívne príplatky: 
5 večerí 109 €, osoba v jednolôžkovej izbe 225 €

Záhrady a paláce Anglicka - poznávací zájazd
HAMPTON COURT – LEEDS CASTLE – SISSINGHURST HOUSE – GREAT DIXTER HOUSE – CHARTWELLS HOUSE – HEVER CASTLE – SCOTNEY CASTLE – BLENHEIM PALACE – HATFIELD HOUSE

Anglická záhrada je pojem, ktorý vnímame ako symbol dokonalosti. V stredoveku sa tešilo veľkej obľube bizarné tvarovanie rastlín a pravidelné záhony. Prísne geometrické kompozície renesančných a barokových záhrad tiež dávali neupravenej prírode jasne najavo, čo si o nej myslia. Romantickú krásu prírodných scenérií objavili Angličania až v 18. Storočí a vyhlásili návrat k prírode. To je len zlomok príbehu vývoja povestných ostrovných anglických záhrad. Vždy dokonalá kombinácia štruktúr a farieb, hra svetiel a tieňov, množstvo kvetináčov, košov a keramických mís. Pri pohľade na záhrady a zámky, ktoré patria k tým najkrajším na svete, sa fantázia mení na skutočnosť.

5-dňový zájazd - letecká doprava

Program:
1. deň:
Odlet a prílet do Londýna. Hampton Court, miesto, kde v období 16. až 19. st. bývali anglickí  monarchovia. Vybudované zavrhnutým kardinálom Wolseym, obľúbené sídlo kráľa Henricha VIII. a Anny Boleynovej a údajne „hniezdočko lásky“ kráľovnej Alžbety I.. Známa hodinová veža s orlojom, kráľovské izby, Great Hall Henricha VIII. - najväčšia stredoveká hala Anglicka a taktiež najstaršie divadelne hľadisko Anglicka. Jedným z najväčších lákadiel sú barokové záhrady francúzskeho štýlu. Vejárovito rozbiehajúce sa aleje majestátnych líp a medzi nim vzácne exotické rastliny, geometrické riešene záhony a vo Fontain Garden niekoľko pôvodných tisov vysadených v 17. storočí Viliamom III. Oranžským a kráľovnou Mary. Svetoznámy 800 m dlhy labyrint z vysokých, rovno zastrihnutých živých plotov a Pond Garden – zapustená vodná záhrada.
2. deň:
Na svete sú tisícky hradov, ale iba jeden je Leeds Castle. Počas dlhej existencie (od 12. st.) sa stal sídlom aj útočiskom radu vladárov, honosnou rezidenciou pre šesť stredovekých kráľovien, výstavným palácom Henricha VIII... Protipólom mohutných stien hradu je obrovská záhrada plná stromov, kríkov a kvetín, ktorých romantický ráz dotvárajú rozsiahle vodné priekopy a zradné bludisko zo živého plota s pahorkom uprostred. Sissinghurst House, zámok známy krásnou záhradou, odrážajúcou stredovekého ducha tohto miesta. Záhrady vybudovali manželia Vita Sackville-West, záhradkárka, autorka básní, románov a Sir Harold Nicolson, spisovateľ a diplomat. Ich biela záhrada sa stala inšpiráciou a symbolom dokonalosti druhej polovice minulého storočia Great Dixter House, skvelý príklad dedinskej kvetinovej záhrady vo veľkom meradle. Séria malých záhrad vrátane Topiary garden, ružovej záhrady, kuchynskej záhrady (atraktivita je zvýšená premiešaním kvetín a zeleniny) a nádherného bylinkového záhonu.
3. deň:
Rodinný dom a záhrada Winstona Churchilla – Chartwells House. Miesto z ktorého Sir Winston čerpal inšpiráciu od roku 1924 až do konca svojho života. Miestnosti, obrazy a osobné predmety, záhrady odrážajúce Churchillovu lásku k prírode, jazero ktoré sám vytvoril, ružová záhrada pani Churchillovej a domček vytvorený špeciálne pre najmladšiu Churchillovu dcéru. Vstupujeme do miest, kde detstvo prežívala Anna Boleynova, druha manželka Henricha VIII - Hever Castle. Talianska záhrada na vysušených mokradiach, ružova záhrada, azalková jarná záhrada, bylinný záhon a „rododendronová cesta“. Tudorovska dedinka a 2 bludiska, z ktorých jedno je vodne. Nádych romantiky dodáva všadeprítomná voda, rozvedená vo vodných priekopách okolo zámku. Záhrada vodného hradu Scotney Castle. Jedna z najromantickejších záhrad Veľkej Británie. Jarné azalky, magnólie, kamélie a neskutočne rozkvitnuté rododendrony. Tu zistíme, koľko farieb a ich rôznych odtieňov dokáže príroda vytvoriť.
4. deň:
Jedno z najveľkolepejších jakubovských sídiel - Hatfield House. V dochovanom krídle povodne tudorovského paláca prežila veľkú časť detstva kráľovná Alžbeta I.. V roku svojej korunovácie tu usporiadala prvé zasadanie štátnej rady. Okolité záhrady sú pravý anglicky „gýč“ s voňavými anglickými ružami, vistériami a rododendronmi. Najväčšie súkromné sídlo vo Veľkej Británii inšpirovane zámkom vo Versailles – Blenheim Palace (UNESCO). Pozvanie od samotného Sir aWinstona Churchilla sa nepatri odmietnuť. Premiér Spojeného kráľovstva v rokoch 1940 – 45, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, tu v roku 1784 vraj neočakávane uzrel svetlo sveta. Palác bol darom kráľovnej Anny vojvodovi Johnovi Churchillovi za jeho víťaznú bitku pri Blenheime nad Ľudovítom XIV.. Stavba v štýle anglického baroka s parkom, ktorý sa radi k vrcholom anglických krajinárskych záhrad.
5.deň: Londýn a „povinné“ turistické atrakcie: Buckingham Palace - londýnske sídlo kráľovnej, budovy parlamentu (Houses of Parliament) s presláveným Big Benom, Westminsterské opátstvo, kostol, kde sú korunovaní a pochovávaní anglickí králi, zdvíhajúci sa most Tower Bridge, stredoveká kráľovská rezidencia a pevnostná stavba Tower of London. Odlet z Londýna domov.

POZNÁMKA: Možnosť predĺženia si pobytu v Londýne o ďalší deň. (cena v príplatkoch).

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

SV-GB-04

19.05.  - 23.05.2016

679,- EUR

Bratislava

Cena zahŕňa: leteckú dopravu Bratislava - Londýn - Bratislava, 4x ubytovanie v 3* hoteli, 4x raňajky, služby sprievodcu CK, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.
Cena nezahŕňa: vstupy, komplexné cestovné poistenie
Povinný príplatok:
letiskové a servisné poplatky 175 €/os.
Fakultatívne príplatky: 
3 večere 59 €, osoba v jednolôžkovej izbe 149 €, extra noc v Londýne 85 €/os.

Škótsko s ostrovmi Skye a Orkneje - poznávací zájazd
EDINBURGH – ROSSLYN CHAPEL – OPÁTSTVO MELROSE ABBEY – FORTH BRIDGE – FALKIRK WHEEL – ST. ANREWS – OSTROVY ORKNEJE – SKARA BRAE – HDUNROBIN CASTLE – LOCH NESS – ÚDOLIE FIVE SISTERS – HRAD EILENA DONAN CASTLE – OSTROV SKYE – FORT VILLIAM – BEN NEVIS – ÚDOLIE GLENCOE – LOCH LOMOND – LUSS

Škótsko to nie sú len legendy a záhadné príbehy o Nessie, príšery z jazera Lochness, muži v sukniach, voda života“ alias škótska whisky, hrady a opátstva, originálny zvuk gájd, golf a futbalové kluby. Škótsko je krajina s bohatou históriou, nádhernými prírodnými scenériami, húževnatými a praktickými obyvateľmi. Watt, Stephenson, Hume, Fleming i otec Sherlocka Holmesa A.C. Doyle boli Škóti. Hovorí sa, že 15 percent nositeľov Nobelovej ceny za prírodné vedy má škótsky pôvod...Vyberieme sa na potulky škótskou pevninou, históriou, pravekými pamiatkami súostrovia Orkneje i divokou prírodou ostrova Sky. Čaká nás cesta do škótskej duše, ktorá je nám Slovákom dosť blízka...

8-dňový zájazd - letecká doprava

Program:
1. deň:
Odlet a prílet do Edinburghu. Dejisko poslednej kapitoly knihy Dana Browna Da Vinciho kód – Rosslyn Chapel. Miesto okrem historikov umenia a turistov pravidelne navštevované aj hľadačmi svätého grálu, mumifikovanej hlavy Krista, stratených zvitkov jeruzalemských templárov, škótskych korunovačných šperkov a pokladu templárov. Opátstvo Melrose Abbey, jedno z najbohatších škótskych opátstiev, ukrývajúce srdce Róberta I. Transfer na ubytovanie.
2. deň: Pohľad na veľké technické dielo škótskych inžinierov z 19. storočia: Forth Bridge. Falkirk Wheel jediný rotačný lodný výťah tohto typu na svete, považovaný za technickú pamiatku Škótska. Spája prieplavy Union a Fort & Clyde, prekonáva výškový rozdiel 24 m a zabezpečuje vnutrozemné vodne spojenie medzi Glasgowom a Edinburghom. Mekka všetkých golfistov St. Andrews, mesto na pobreží Severného mora, s rozvalinami kedysi najväčšej škótskej sakrálnej stavby – Blackfriars Chapel a sídlo najstaršej univerzity Škótska (a po Oxforde a Cambridge tretej na britských ostrovoch). Aberdeen – zo sivej žuly postavené tretie najväčšie mesto Škótska a európske centrum naftárskeho priemyslu. Trajekt na Orkneje (5 hodín).
3. deň: Ostrovy Orkneje oplývajúce bohatstvom pravekých pamiatok. Odkryte osídlenie z doby kamennej v Skara Brae (UNESCO), 5000 rokov staré kamene usporiadané do tzv. Slnečného kruhu v Brodgar (UNESCO), prehistoricky kruh z kameňov „Standing Stones of Stennes“. Najpôsobivejší komorový hrob v Británii, kamenná mohyla Maes Howe (2 000 pred Kristom, UNESCO), normandská katedrála St. Magnus v Kirkwall. To, že pálenice whisky sú roztrúsené naozaj všade po Škótsku uvidíme a hlavne ochutnáme whisky pred večerným trajektom z Orknejských ostrovov.
4. deň:
Najsevernejšia časť Škótska, Dunrobin castle – zámok ako z rozprávky, nádherné záhrady a 150 miestnosti, takmer všetky prístupné verejnosti. Návšteva Škótska sa nepočíta bez zastávky a pri jazere Loch Ness so zrúcaninami hradu Urquhart, najideálnejším miestom na pozorovanie legendárnej príšerky Nessie. Prejazd škótskou divočinou a údolím Five Sisters, najfotografovanejší hrad ostrova Eilean Donan Castle je akoby hradná stráž pred ostrovom Sky.
5. deň: Sky
, najväčší ostrov Vnútorných Hebríd opradený legendami, bez ktorého si návštevu Škótska nevieme predstaviť. Najdivokejší, najbizarnejší a určite najkrajší. Východné pobrežie polostrova Trotternish - útesy Kilt Rock vypínajúce sa do výšky 60 m a vodopád Mealt Waterfall, zvláštny terén plný kamenných ihiel a veži – Quiraing, 49 m skalná ihla Man of Storr s nekonečnými výhľadmi na nehostinnú krajinu Sky a farebne rybárske domčeky v Portree.
6. deň: Fort William - vstupná Braňa do Škótskej vysočiny a pohľad na najvyššiu horu Veľkej Británie, Ben Nevis (1 344 m n. m.), ak nebude klasicky v hmle. Škótska vysočina: rozľahla a „veľká osamelosť“ Vysočiny v Rannoch Moor, tragické horské zelene údolie Glencoe (v r. 1692 došlo k masakru členov klanu Mac Donaldovcov), najväčšie škótske jazero Loch Lomond, ospevované v škótskych baladách, rozprávková dedinka Luss. Hrad Stirling, kde sa odohrali kľúčové bitky za nezávislosť Škótska. Kto držal hrad, ten vládol Škótsku.
7. deň:
Stredoveky Edinburgh (UNESCO), všeobecne pokladaný za jedno z najúžasnejších miest na svete.  Vydáme po dláždenej Royal Mile – Kráľovskej míli, vedúcej od starobylého hradu vypínajúcom sa na vyhasnutej sopke okolo katedrály St. Gilese až ku palácu Holyrood, oficiálnej škótskej rezidencii kráľovnej. Edinburghský hrad po stáročia menil svoju funkciu od pevnosti, cez kráľovský palác až po štátnu väznicu. Dnes je symbolom Škótska a ukrýva škótske korunovačne klenoty škótskych kráľov, záhadne zmiznuté a neskôr objavené spisovateľom Walterom Scottom. Večerný Edinburgh pre "vytrvalcov": rozozvučaný letným festivalom - hudbou, pantomímami, výtvarným umením, pouličnými vystúpeniami. Vstup na oficiálnu prehliadku najlepších gajdošských skupín (Tatoo) býva každoročne rok pred začiatkom vypredaná, ale možnosť vidieť skupiny prechádzať mestom a odfotografovať ich sa naskytá vždy po skončení večerného predstavenia.
8. deň: Odlet z Edinburghu domov. 

Zmena letových časov, miest a programu vyhradené.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

SV-GB-05

10.08.  - 17.08.2016

1 290,- EUR

Bratislava

Cena zahŕňa: leteckú dopravu na trase Bratislava - Edinburgh - Bratislava, autokar počas pobytu (okrem dňa v Edinburghu), 7x ubytovanie v 3* hoteloch, 7x raňajky, trajekt na/z Orkneje, služby sprievodcu CK, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.
Cena nezahŕňa: vstupy, komplexné cestovné poistenie.
Povinný príplatok:
letiskové a servisné poplatky 185 €/os.
Fakultatívne príplaty: 
3 večere  59 €, osoba v jednolôžkovej izbe 299 €..

Veľký okruh Škótskom - poznávací zájazd
YORK – DURHAM HADRIÁNOV VAL – MELROSE – MELROSE ABBEY – MELROSE ABBEY – STIRLING – LOCH KATRINE – LOCH LOMOND – LUSS – KILLIN – LOCH NESS – INVERNESS – DRUMNADROCHIT – URQUHART – FORT AUGUSTUS – SPEAN BRIDGE – BEN NEVIS – RANNOCH MOOR – GLEN COE – DUNKELDU – BLAIR CASTLE – PITLOCHRY – DUNDEE – FIFE – ST. ANDREWS –  GLAMIS CASTLE – OSTROV SKYE – DUNVEGAN – KYLE OF LOCHALSH – PERTH – EDINBURGH – ROSSLYNSKÁ KAPLNKA – ALNWICK – LONDÝN

Škótsko je pre mnohých ľudí ešte stále krajinou, o ktorej kolujú vtipy - ktorých hlavnými témami sú údajná lakomosť tamojších obyvateľov a muži v sukniach. Ďalšími obľúbenými námetmi o Škótsku sú gajdy a whisky. A vy máte jedinečnú možnosť počas 12-denného zájazdu do Škótska a na ostrov Skye presvedčiť sa, že všetko je úplne inak ...! Škótsko je nádherná krajina, divoká príroda, nekonečné hory, vresovisko. Škótsko je ale hlavne krajinou starých hradov a historických miest. Škótsko, to je Edinburg, Škótsko je aj ostrov Skye.

10-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
V ranných hodinách odchod z Prahy cez Nemecko, nočný prejazd kanála La Manche do Anglicka.
2. deň:
Ráno príchod do YORKU - pešia prehliadka mesta s najväčšou gotickou katedrálou v krajine, unikátne historické centrum, zvyšky hradu a mestských brán. V podvečer ubytovanie v hoteli, nocľah.
3. deň:
Ráno odchod do DURHAMU (UNESCO) - prehliadka jedného z najkrajších miest Anglicka, návšteva monumentálnej katedrály (ranne gotické umenie Anglicka). Na poludnie pokračovanie na ceste smerom k hraniciam Škótska - zastávka pri HADRIÁNOVOM VALE, pochádzajúceho z doby rímskeho osídlenia. Malebné mestečko MELROSE so zrúcaninou slávneho kláštora MELROSE ABBEY, kde je pochované srdce Roberta Bruce. V podvečer príchod na miesto ubytovania - Škótsko, nocľah.
4. deň:
Okruh po škótskej vrchovine. Zastávka v malebnej dedinke LUSS, ležiacej na brehu jedného z najkrajších škótskych jazier LOCH LOMOND. Prejazd pohorím Grampian a cez vresovisko RANNOCH MOOR do fascinujúceho údolia GLEN COE s krásnymi prírodnými scenériami. FORT AUGUSTUS – mestečko na jazere Loch Ness pri Kaledonskom kanáli. Zastávka pri zrúcanine hradu URQUHART, odkiaľ je nádherný rozhľad na jazero LOCH NESS. Nocľah.
5. deň:
Ráno zastávka v DUNKELDE, kde si prehliadneme katedrálu, považovanú za najstaršiu v krajine a stred pôvabného mestečka. BLAIR CASTLE - najnavštevovanejší hrad Škótska, veľkolepé sídlo vojvodu z Athollu. Odpoludnia odjazd do PITLOCHRY, prehliadka pálenice whisky, spojená s ochutnávkou. Navštívime veľkú vodnú elektráreň v Pitlochry, kde budeme pozorovať systém, ktorým lososy „tiahnu" do priehrady. Nocľah.
6. deň: Kráľovský STIRLING so sídlom Stewartovcov. Prehliadka hradu, ktorý bol kľúčovým hradom v histórii škótskeho kráľovstva. EDINBURGH (UNESCO) - jedno z najkrajšie položených miest sveta. Hrad s expozíciou korunovačných klenotov škótskych kráľov, reprezentatívna trieda Princess Street, prechádzka ulicou zvanou „Kráľovská míľa", palác Holyrood - oficiálna kráľovská rezidencia. Nocľah.
7. deň:
Ráno odchod cez DUNDEE a záliv rieky Tay do kraja FIFE, kde navštívime „mekku" golfu, pôvabné ST. ANDREWS - prehliadka katedrály, hradu, možnosť návštevy múzea golfu ... Odpoludnia návšteva rozprávkového zámku GLAMIS CASTLE, kde trávila detstvo kráľovná matka. Nocľah.
8. deň:
Návšteva ROSSLYNSKEJ KAPLNKY - pútnického miesta hľadačov záhad spojených so svätým grálom (dnes preslávená románom Šifra majstra Leonarda). Prejazd do pôvabného mestečka ALNWICK na prehliadku majestátneho hradu (tu sa nahrávali filmy s Harry Potterom). Nocľah.
9. deň:
Ráno odchod do LONDÝNA, celodenný pobyt v metropole, možnosť navštíviť mnohé atraktívne miesta, akými sú budovy Parlamentu s legendárnym Big Benom, Westminsterské opátstvo (UNESCO) a i. Odpoludnia voľný program. Večerný prejazd kanála La Manche.
V podvečer návrat do ČR.
10. deň:
V podvečer návrat do ČR.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-223-01

11.08.  - 20.08.2016

615,- EUR

Praha

Cena zahŕňa: dopravu luxusným autobusom, prejazd kanála La Manche, 2x nocľah v hoteli, 5x nocľah v súkromí v Škótsku, (dvojlôžkové izby), 5x polpenziu, služby sprievodcu, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK..
Fakultatívne príplatky: poistenie liečebných nákladov a storna zájazdu 12 €/os.

Londýn a perly kráľovského Anglicka I. - na juhovýchod a juhozápad od metropoly - poznávací zájazd
LONDÝN – CANTERBURY – LEEDS CASTLE – RYE – WINDSOR – SALISBURY – STONEHENGE

Poznajte Londýn a vydajte sa po stopách anglických panovníkov, zoznámte sa s bohatou anglickou históriou, ktorá sa odráža v mnohých monumentoch a pamiatkach zachovaných do dnešnej doby. Krásne ubytovanie určite umocní vaše zážitky z Londýna.

6-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
Odchod v dopoludňajších hodinách z ČR.
2. deň:
Ráno trajektom / Eurotunelom cez kanál La Manche do Anglicka. LONDÝN - prvá časť prehliadky britskej metropoly. Návšteva štvrte Westminster a priľahlého okolia. Od Londýnskeho oka, dominanty južného brehu rieky Temža, sa cez Westminter Bridge vydáme k budove Parlamentu (UNESCO), ktorej dominuje zvoncová veža so slávnym Big Benom. Budeme pokračovať okolo Westminsterského opátstva (UNESCO) na vládnu triedu Whitehall. Prejdeme okolo sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme sa na pôsobivé Trafalgarské námestie - turistický stred Londýna so sochou admirála Nelsona. Nasledovať bude vždy veľmi živý West End, čínska štvrť a Picadilly Circus so sochou Eróta, pre Londýnčanov Hub of the World, alebo „pupok sveta“. Nakoniec prejdeme ulicou Picadilly a cez Green Park k Buckinghamskému palácu. Odpoludnia možnosť návštevy Národnej galérie, Londýnskeho oka, Britského múzea alebo inej múzejnej / galerijnej inštitúcie.
3. deň:
Zamierime na juhovýchod Anglicka a navštívime mesto CANTERBURY. Prehliadneme si jeho starobylé centrum a následne zavítame do miestnej katedrály (UNESCO), ktorá je sídlom primusa anglikánskej cirkvi a skutočnou perlou gotického staviteľstva. Pokračujeme návštevou LEEDS CASTLE, stredovekého hradu, ktorý je obklopený mohutnou vodnou priekopou a zasadený do prostredia záhrad a parku s obávaným bludiskom. Odpoludnia nás čaká pobrežné mestečko RYE, pôvodný člen Konfederácie Cinque Ports. Za jeho pôvabom stoja o. i. malebné uličky s kúzelnými hrazdenými domami.
4. deň:
Ráno sa vydáme do mestečka WINDSOR. Prejdeme viktoriánskou stanicou, plnou obchodíkov a reštaurácií, zastavíme sa pri miestnej radnici, diela slávneho Ch. Wrena, aby sme prišli k prepychovému Windsorskému zámku, ktorý už takmer tisíc rokov slúži ako sídlo britských kráľov a kráľovien. Popoludní navštívime mesto SALISBURY, ktoré stelesňuje veľa zo starého dobrého Anglicka. Prejdeme sa jeho historickým centrom a prehliadneme si najslávnejšiu miestnu stavbu, úchvatnú gotickú katedrálu s najvyššou kostolnou vežou v Anglicku. Prejdeme ku STONEHENGE(UNESCO), najslávnejšiemu pravekému monumentu v Európe. To, či bol dejiskom obradov, sa môžeme iba domnievať, ale isté je, že prstencové usporiadanie kameňov súvisí so slnkom a striedajúcimi sa ročnými obdobiami a že jeho stavitelia ovládali aritmetiku a astronómiu. 
5. deň:
Druhá časť prehliadky LONDÝNA. Návšteva pevnosti Tower (UNESCO), ktorá medzi svojimi múrmi ukrýva expozíciu britských korunovačných klenotov. Následne prejdeme Temžu po moste Tower Bridge, ktorý sa právom stal jedným zo symbolov Londýna a prejdeme sa po štvrti na ľavom brehu rieky Temža Southwark. Most Millenium Bridge nás dovedie k barokovej Katedrále sv. Pavla, ktorej kopula je po svätopeterskej v Ríme druhá najväčšia na svete. V podvečerných hodinách sa presunieme do Kráľovskej štvrti Greenwich. Od lode Cutty Sark a okolo areálu Old Royal Naval College sa dostaneme až do tunajšieho slávneho parku, ktorým prechádza nultý poludník (UNESCO). Program zakončíme pri Kráľovskom observatóriu, s jedinečným panoramatickým výhľadom na Londýn.
6. deň: Príchod do ČR v odpoludňajších hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

R-GB544-16-1

10.05.  - 15.05.2016

384,- EUR

Brno, Praha

R-GB544-16-2

05.07.  - 10.07.2016

384,- EUR

Brno, Praha

Cena zahŕňa: dopravu luxusným klimatizovaným autobusom, prejazd kanála La Manche (trajekt / Eurotunel), 3x ubytovanie v hoteli - dvojlôžkové izby s príslušenstvom, 3x raňajky, služby sprievodcu, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.
Cena nezahŕňa: vstupné, fakultatívne služby neuvedené v predchádzajúcom odseku "cena zahŕňa".
Zľava senior + 55:
3 % zo základnej ceny
Fakultatívny príplatok: 
jednolôžková izba 111 €, komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu: 7 €/os., Stonehenge (povinná rezervácia min. týždeň pred odchodom) 23 €/os. (13 €/os. do 15 rokov, 19 €/os. nad 60 rokov a študenti)

Londýn a perly kráľovského Anglicka II. -  na západ od metropoly - poznávací zájazd
LONDÝN – OXFORD – PALÁC BLENHEIM – ZÁHRADY STOURHEAD – WELLS – BATH

Poďte s nami poznávať fantastickú krajinu, v ktorej pulzujúca súčasnosť kráča ruka v ruke s mimoriadne bohatou minulosťou. Navštívime Londýn, jedno z najpôsobivejších hlavných miest na svete a pozrieme sa aj za jeho hranice, do skutočného Anglicka, ktorému stále patria prívlastky staré a dobré.

6-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
V popoludňajších hodinách odchod z ČR.
2. deň:
Ráno trajektom / Eurotunelom cez kanál La Manche do Anglicka. LONDÝN - prehliadka britskej metropoly. Návšteva štvrte Westminster a priľahlého okolia. Od Londýnskeho oka, dominanty južného brehu rieky Temža, sa cez Westminter Bridge vydáme k budove Parlamentu (UNESCO), ktorej dominuje zvonicová veža so slávnym Big Benom. Budeme pokračovať okolo Westminsterského opátstva (UNESCO) na vládnu triedu Whitehall. Prejdeme okolo sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme sa na pôsobivé Trafalgarské námestie - turistický stred Londýna so sochou admirála Nelsona. Nasledovať bude vždy veľmi živý West End, čínska štvrť a Picadilly Circus so sochou Eróta, pre Londýnčanov Hub of the World, alebo „pupok sveta“. Nakoniec prejdeme ulicou Picadilly a cez Green Park k Buckinghamskému palácu. Odpoludnia možnosť návštevy Národnej galérie, Londýnskeho oka, Britského múzea alebo inej múzejnej / galerijnej inštitúcie.
3. deň:
Ráno odchod do majestátneho OXFORDU, centra vzdelanosti a mesta nádhernej architektúry. Prejdeme sa okolo stáročných internátov, nenecháme si ujsť vedeckú knižnicu Bodleian Library, elegantnú kruhovú stavbu Radcliffe Camera, univerzitný kostol sv. Panny Márie ani vežu Carfax Tower. Odpoludnia zamierime k BLENHEIM PALACE (UNESCO), monumentálnemu barokovému zámku, rezidencii vojvodov z Marlboroughu a rodisku Winstona Churchilla. Stavba je zasadená do nádherného prostredia anglického parku, ktorý v sebe zahŕňa záhrady, umelé jazero, Stĺp víťazstva, Dianin chrám a ďalšie. Navečer prejazd na ubytovanie so zastávkou v Údolí bieleho koňa, ktoré je pomenované po obrovskom obrazci koňa, vytesaného do kriedového svahu.
4. deň:
Po raňajkách odídeme do oblasti rieky Mere a zavítame do STOURHEAD GARDENS, vynikajúce ukážky anglickej záhradnej architektúry 18. storočia. Okolo tunajšieho jazera sú vysadené exotické stromy a rastliny a rozosiate neoklasicistické chrámy, grotty, mosty atď. Popoludní navštívime WELLS, pôvabné mestečko s úchvatnou stredovekou gotickou katedrálou, ktorá patrí k najkrajším a najpoetickejším na Britských ostrovoch. Odpoludnia prejdeme do mesta BATH (UNESCO), architektonickej perly na západe Anglicka. Harmonické centrum vystavané predovšetkým v elegantnom georgiánskom štýle, pôvabný kostol miestneho opátstva a staré rímske kúpele zaslúžene priviedli Bath do zoznamu dedičstva UNESCO.
5. deň:
Druhá časť prehliadky LONDÝNA. Návšteva pevnosti Tower (UNESCO), ktorá medzi svojimi múrmi ukrýva expozíciu britských korunovačných klenotov. Následne prejdeme Temžu po moste Tower Bridge, ktorý sa právom stal jedným zo symbolov Londýna a prejdeme sa po štvrti na ľavom brehu rieky Temža Southwark. Most Millenium Bridge nás dovedie k barokovej Katedrále sv. Pavla, ktorej kopula je po svätopeterskej v Ríme druhá najväčšia na svete. V podvečerných hodinách sa presunieme do Kráľovskej štvrti Greenwich. Od lode Cutty Sark a okolo areálu Old Royal Naval College sa dostaneme až do tunajšieho slávneho parku, ktorým prechádza nultý poludník (UNESCO). Program zakončíme pri Kráľovskom observatóriu, s jedinečným panoramatickým výhľadom na Londýn.
6. deň: Príchod do ČR v odpoludňajších hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

R-GB546-16-1

23.09.  - 28.09.2016

384,- EUR

Brno, Praha

Cena zahŕňa: dopravu luxusným klimatizovaným autobusom, prejazd kanála La Manche (trajekt / Eurotunel), 3x ubytovanie v hoteli - dvojlôžkové izby s príslušenstvom, 3x raňajky, služby sprievodcu, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.
Cena nezahŕňa: vstupné, MHD, fakultatívne služby neuvedené v predchádzajúcom odseku "cena zahŕňa".
Zľava:
BONUS - komplexné cestovné poistenie zdarma - pri zakúpení zájazdu  do 1.4.2016
Fakultatívny príplatok: 
jednolôžková izba 111 €, komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu: 7 €/os.