Poznávacie zájazdy

GRÉCKO A KRAJINY BALKÁNU
Bulharsko, Macedónsko, ostrov Thassos a severné Grécko - poznávací zájazd
SOFIA – BLAGOEVGRAD – MELNIK – THASSOS – SOLÚN – METEORA – OLYMP – LITOCHORO – DION – LIFIDRA – OHRID

12-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
Odjazd z Prahy, nočný prejazd cez Maďarsko a Rumunsko do Bulharska.
2. deň: Celodenná prehliadka hlavného mesta Bulharska SOFIA - kostol Alexandra Nevského, chrám sv. Sofie, Národné divadlo, kostoly sv. Petky, sv. Nedele a sv. Juraja, Archeologické múzeum s jedinečnými zbierkami, dokladajúcimi dlhú a bohatú históriu krajiny a i. Príjazd na ubytovanie, nocľah.
3. deň: Raňajky. Prejazd do pohoria Rila k najväčšej a najslávnejšej bulharskej pamiatke, RILSKÉMU KLÁŠTORU (UNESCO), ktorý v 10. st. založil najvýznamnejší bulharský svätec – sv. Ivan. Kláštor predstavuje najpôsobivejšiu ukážku architektúry epochy národného obrodenia. Ďalej smer Blagoevgrad, Kresna a Sandanski (mesto s najvyššou ročnou priemernou teplotou 14°C, so 7m vysokou mramorovou sochou Spartaka pri vstupe do mesta). Prejdeme do vyhláseného vinárskeho kraja a do mesta MELNIK (Melnické víno je známe po celom Bulharsku) – prehliadka mesta s okúzľujúcou architektúrou a panorámy melnických pieskovcových pyramíd v pohorí Pirin. Ubytovanie, nocľah.
4. deň: Raňajky. Ráno odjazd do Grécka a pokračujeme po gréckom Macedónsku do archeologického areálu FILIPPI – pamiatka na Filipa II. Macedónskeho, pozostatky väzenia, kde bol držaný apoštol sv. Pavol. Uskutočnil sa tu prvý krst v Grécku. KAVALA – najväčšie mesto východného Macedónska, prístav, citadela (hrad) v hornej časti nad starým mestom. Odjazd na trajekt do prístavu Keramoti, čaká nás plavba cca 45 minút okolo ostrovčeka Thassopoula do prístavného mesta Limenas na ostrove THASSOS. Po vylodení odjazd do letoviska Limenaria, ubytovanie v štúdiách, nocľah.
5. deň: Ostrov THASSOS - „zelený smaragd Egejského mora“, podľa gréckej mytológie sídlo Sirén. Prehliadka letoviska a všetkých najväčších zaujímavostí ostrova, napr. ženský kláštor Archanjela Michaela na útese nad morom, hlavné mesto Limenas (Thassos) s agorou (antické trhovisko). Aliki – archeologický areál s neďalekou krásnou plážou, ďalšie atraktívne pláže Pefkari, Psili Ammos, Trypiti, tmavá pláž Metalia s galériou... Možnosť kúpania. Večera, nocľah.
6. deň: Ráno odjazd na trajekt a z Keramoti prejazd do SOLÚNA (THESSALONIKI) - druhé najväčšie mesto Grécka, prístav. Okružná jazda a prehliadka zaujímavostí (Biela veža, kostol sv. Dimitra, Galeriov oblúk, ….). Prejazd do letoviska Leptokaria, pod Olympom. Ubytovanie v štúdiách, večera, nocľah.
7. deň: Odjazd do skanzenu v podhorí Olympu ST. PANTELEIMONAS, ďalej smer Larisa, Trikala, Kalambaka, METEORA – jedno z najzaujímavejších a najkrajších miest Grécka. Ohromí vás prekrásna prírodná scenéria strmých skál, na pilieroch ktorých sú postavené storočné kláštory. Z pôvodných 21 sa ich do dnešnej doby zachovalo iba 6. Názov „vznášajúce sa vo vzduchu“ nie je len náhodným menom. Do nedávnej doby boli prístupné iba po povrazových rebríkoch a pomocou sietí. Večera, nocľah v Leptokarii.
8. deň: Odjazd do PELLY - bola hlavným mestom Macedónska v dobách ich najväčšieho rozkvetu a zároveň aj prvým hlavným mestom Grécka. Pôsobil tu Aristoteles - učiteľ Alexandra Macedónskeho, ktorý sa v Pelle narodil, rovnako ako jeho otec Filip II. V areáli tzv. pellskej akropoly boli nájdené jedinečné mozaiky, zostavené z neopracovaných kamienkov. EDESSA - známa je predovšetkým svojimi vodopádmi, ktoré sú ústím rieky Edesseos. NAUSA – mesto známe svojím vínom Xinomauro (expeduje sa do celého sveta), exkurzia u súkromného vinára s výkladom a ochutnávkou, možnosť nákupu. VERGINA - hrobka macedónskych kráľov. Návrat na ubytovanie, večera, nocľah.
9. deň: Odjazd do podhoria OLYMPU. Olympské pohorie je najvyšším v Grécku, týčiace sa do výšky 2917 m. Výjazd na vyhliadku, odkiaľ zhliadnete celé prekrásne pobrežie Egejského mora. Podhorské mestečko LITOCHORO – krátka prehliadka a prechádzka kaňonom Enipeas. Posvätné mesto DION - archeologické vykopávky. Návšteva tajuplného miesta LIFIDRA – magnetická hora. Návrat na ubytovanie, večera. Nocľah.
10. deň: Ráno odjazd smer Veria, Kozani, vjazd do Macedónska a ďalej smer Bitola, okolo Prespánskeho jazera. OHRIDSKÉ „MORE“, jedno z najstarších jazier na našej planéte, jazero, ležiace na hraniciach Macedónska a Albánska, často sa prezýva Perla Balkánu, má natoľko čistú vodu, že uvidíte až do hĺbky 22 metrov a na vzdialenosť 100 metrov. Macedónsky monastýr z 10. st. známy kláštor SV. NAUMA (Metodov žiak) s vlastnou pálenicou. Fakultatívna plavba loďkou k priezračným prameňom rieky ČIERNY DRIM. V prípade pekného počasia kúpanie v krištáľovo čistej vode unikátneho jazera. Ubytovanie, nocľah.
11. deň: Raňajky. Mesto OHRID (UNESCO), kde v r. 893 založil sv. Kliment, žiak Cyrila a Metoda, stredisko šíriace slovanskú liturgiu, a dnes sa pýši mnohými pamiatkami, medzi najvýznamnejšie patrí katedrála sv. Sofie z 10.st., ďalej je tu monumentálna pevnosť a predtým sídlo cára Samuela s 3 km dlhých hradieb a strážnych veží, neskôr sídlo pravoslávnych biskupov. Najstarší ohridský kostol SVETI PANTELEJMON, antický amfiteáter, starý približne 2 tisíc rokov. Odpoludnia odjazd do ČR, smer Skopje, Srbsko, Maďarsko, Slovensko.
12. deň: Príjazd do ČR v odpoludňajších (večerných) hodinách.   

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-242-01

01.10. - 12.10.2020

574,- €

Brno, Bratislava

Cena zahŕňa: dopravu autobusom, 9x ubytovanie (hotely, penzióny - dvojlôžkové izby, dvojlôžkové štúdiá s kuchynským kútom), 3x raňajky, 3x večeru, služby sprievodcu
Cena nezahŕňa: pobytovú taxu
Fakultatívny príplatok: poistenie liečebných výdavkov a storna 17 €/os., jednolôžková izba 111 € (povinný príplatok pri neobsadení druhou osobou).

Grécko - veľký okruh - poznávací zájazd
SOLÚN – METEORA – DELFY – ATÉNY – PELOPONES – KORINTHOS – MYKÉNY – NAUPLIO – SPARTA –  OLYMPIA
       
11-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
Odchod z ČR v dopoludňajších hodinách. Možnosť nástupu v Bratislave.
2. deň: SOLÚN (Thessaloniki - UNESCO) - druhé najväčšie mesto Grécka - pobrežná promenáda, Galériov víťazný oblúk, Rotunda, byzantské kostoly a i.
3. deň: Kláštory METERORA (UNESCO), týčiace sa na vrcholkoch bizarných skalných útvarov. Návšteva niekoľkých zo šiestich kláštorov, napr:  Varlaám, Megálo Metéoro.
4. deň: Pamätník pri THERMOPHYLE (Thermopylský priesmyk). Staroveké DELFY (UNESCO) - posvätný Apollónov okrsok: Svätá cesta, Apollónov chrám, Tholos. Kláštor OSIOS LOUKAS - po architektonickej stránke najvýznamnejšia stredoveká stavba Grécka.
5. deň: ATHÉNY (UNESCO) - Akropola s kolosálnym Parthenónom, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýzovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána a i.
6. deň: Odjazd na polostrov PELOPONÉS. Areál starovekého KORINTU so zvyškami chrámov (Apollónov chrám, Octaviin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO) - posvätný okrsok boha lekárstva Asklépia s najväčším divadlom v Grécku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranej gréckej kultúry, opevnený palácový komplex s Levou bránou a i.
7. deň: Pobyt pri mori. V ranných hodinách návšteva NAFPLIA – mramorom dláždené chodníky, pevnosť Palamidi, malebný prístav.
8. deň: Staroveká SPARTA, ktorá patrila k najmocnejším mestským štátom Grécka. Areál MYSTRA (UNESCO) – architektonický skvost byzantského štýlu, prehliadka opevnenia s hradom, bohato zdobených kostolov, kláštorov a ďalších budov. Prejazd cez POHORIE TAYGET na ubytovanie.
9. deň: OLYMPIA (UNESCO) - posvätný okrsok so zvyškami Diovho chrámu, kde bol jeden zo siedmich divov sveta – socha boha Dia, Archeologické múzeum - jedno z najbohatších a najkrajších v celom Grécku. Neskoro popoludní nalodenie v Patrase na trajekt. Plavba Stredozemným morom.
10. deň: Vylodenie v Taliansku, jazda cez Taliansko.
11. deň: Príjazd do ČR v skorých ranných hodinách. (cestou späť sa nejde cez Bratislavu, možnosť výstupu na diaľnici pri Viedni alebo v Brne).       

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-247-01

09.05. - 19.05.2020

615,- €

Brno, Bratislava (iba cestou tam)

M-247-02

04.06. - 14.06.2020

615,- €

Brno, Bratislava (iba cestou tam)

M-247-03

22.09. - 02.10.2020

615,- €

Brno, Bratislava (iba cestou tam)

M-247-04

08.10. - 18.10.2020

615,- €

Brno, Bratislava (iba cestou tam)

Cena zahŕňa: dopravu klimatizovaným autobusom, trajekte z Grécka Patras - Ancona (polohovacie sedadlá), 7x ubytovanie v hoteli *** (dvojlôžkové izby s príslušenstvom), 7x polpenziu, výlety podľa programu, služby sprievodcu,
Fakultatívny príplatok:
poistenie liečebných výdavkov a storna 16 €/os., lôžko v 4 lôžkovej kajute na trajekte 33 €/osoba, jednolôžková izba 160 € (povinný príplatok pri neobsadení druhou osobou).