Poznávacie zájazdy

GRÉCKO
Grécko - veľký okruh - od Solúna k Olympii - poznávací zájazd
SOLÚN – LEPTOKARIA – METEORA – DELFY – ATÉNY – PELOPONES – KORINTHOS – MYKÉNY – NAUPLIO – OLYMPIA
       
11-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:
1. deň:
Odchod skoro ráno z ČR, trasa cez SR, Bratislavu, Maďarsko, Srbsko, Macedónsko.
2. deň: Príchod do Grécka, návšteva SOLÚNA (Thessaloniki - UNESCO) - prehliadka mesta (Biela veža, hradby, prístav Galeriov víťazný oblúk, Rotunda, chrám Agios Dimitros, kostolík Panagea Chalkeon); LEPTOKARIA (letovisko pod Olympom) - večera, nocľah.
3. deň: Ráno odchod smer križiacky hrad PLATAMONAS, ďalej do pohoria Olymp - výjazd na vyhliadku, LIFIDRA - magnetická hora, archeologický areál DION, LITOCHORO - krátka prehliadka mesta, večera, nocľah.
4. deň: Odchod na pútnické miesto AGIA PARASKIEVI v tiesňave TEMBI medzi pohorím OLYMPOS a OSSA; ďalej smer Larisa, Trikala, Kalambaka, METEORA - tajomné kláštory na skalách, kúzelná krajina. Ubytovanie, večera, nocľah.
5. deň: THERMOPYLY - pamätník slávnej bitky medzi Grékmi a Peržanmi, DELFY (UNESCO) - najslávnejšia svätyňa Grécka, pôsobisko veštkyne Pythie. Odchod do Atén, ubytovanie, nocľah.
6. deň: Raňajky, začiatok prehliadky ATÉN (UNESCO) - najvýznamnejšie staroveké pamiatky (Akropola, grécka a rímska agora, Archeologické múzeum), ubytovanie, nocľah.
7. deň: Raňajky, dokončenie prehliadky ATÉN, odpoludnia odchod na PELOPONES; AKROKORINTH - hora nad areálom starého mesta, krásne výhľady; KORINTHOS (UNESCO) - prieplav, prejazd do mestečka TOLO na ubytovanie.
8. deň: Raňajky, EPIDAUROS (UNESCO) - sídlo boha lekárstva Asklepia, so zachovalým antickým divadlom, ďalej zastávka v bájnych MYKÉNACH - Atreova pokladnica, Levia brána, hrobky antických hrdinov, tu našiel Schliemann zlaté poklady, NAUPLIO s dominujúcou pevnosťou Palamidi, franský hrad Toron, malebný prístav. Poobede kúpanie, nocľah v Tole.
9. deň: Po raňajkách odchod do OLYMPIE - antické športovisko, Diov chrám; PATRAS - nočný trajekt do Benátok (Terstu).
10. deň: Plavba trajektom z Patrasu do Talianska.
11. deň: Ráno vylodenie v Taliansku, príchod do Brna  vo večerných hodinách (cestou späť sa nejde cez Bratislavu, možnosť výstupu na diaľnici pri Viedni).       

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termíny

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-262-01

02.10. - 12.10.2015

453,- EUR

Brno, Bratislava (iba cestou tam)

Cena zahŕňa: dopravu lux. autobusom; palubný lístok na trajekte Patras - Taliansko (spravidla Benátky alebo Terst), 7x ubytovanie, 4x raňajky, 3x večeru, služby sprievodcu, poistenie zájazdu voči úpadku CK, cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu.
Fakultatívny príplatok:
lôžko v 4 lôžkovej kajute na trajekte 37,50 €/osoba (nutné nahlásiť už pri prihlásení).