Poznávacie zájazdy

POBALTSKO, FÍNSKO, RUSKO
Petrohrad a okruh pobaltskými republikami s návštevou Fínska - poznávací zájazd
TRAKAI – VILNIUS – ŠIAULIAI – RIGA – TALLIN – HELSINKY – LAHTI – SAVONLINNA – OLAVINLINNA – PETROHRAD – PSKOV – KAUNAS
   
Pobaltské republiky
v posledných rokoch znovu odhaľujú pre turistov svoju malebnú krásu a množstvo historických pamiatok. Navštívte s nami Litvu – krajinu jantáru a drevených krížov, Lotyšsko – krajinu navždy spojenú Baltským morom, Estónsko – pretkané sieťou riek, zálivov a fjordov, Fínsko - krajinu tisícich jazier a predovšetkým ruský Petrohrad, Petrodvorce a Cárske Selo budú vrcholom celého programu.

11-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:

1. deň:
Odchod v poludňajších hodinách, tranzit cez Poľsko.
2. deň: V dopoludňajších hodinách príchod na litovské územie. Prvá zastávka pri sídle litovských kniežat – vodný zámok TRAKAI. Prehliadka najvýznamnejších pamätihodností hlavného litovského mesta VILNIUSU (UNESCO), Staré mesto s dominantnou katedrálou,... Nocľah.
3. deň: Po raňajkách odídeme do ŠIAULIAI – Hora krížov. Hlavné mesta Lotyšska a najväčšie mesto Pobaltia RIGA (UNESCO) - stará časť mesta, Ríšsky dóm, kostol s. Petra, stredoveké centrum s najstaršími kamennými domami v krajine. Nocľah.
4. deň: Prehliadka TALLINU (UNESCO), mesta ležiaceho pri Fínskom zálive. Navštívime opevnené Staré mesto, hanzové cechové a kupecké domy, Veľkú morskú bránu, podľa časových možností aj ponorku Lembit. V neskorých odpoludňajších hodinách odchod trajektom do Helsínk. Nocľah.
5. deň: Hlavné mesto Fínska HELSINKY - pozrieme si okolie prístavu s budovami parlamentu, Uspenskú katedrálu, skalný chrám, halu Finlandia, olympijský štadión, Sibeliov monument. Premiestnime sa do strediska zimných športov LAHTI, ktoré je zároveň vstupnou bránou do fínskej jazernej plošiny. Nádhernou jazernou krajinou pokračujeme na ubytovanie do oblasti Savonlinny.
6. deň: Návšteva SAVONLINNY - zastávka pri impozantnom vodnom hrade OLAVINLINNA. V podvečerných hodinách prídeme do PETROHRADU - ubytovanie a osobné voľno.
7. deň: Pešia prehliadka najzaujímavejších pamätihodností PETROHRADU (UNESCO), mesta, založeného v roku 1703 Petrom Veľkým a potom návšteva jedného z najslávnejších múzeí na svete, ERMITÁŽE na honosnom Palácovom nábreží - bezkonkurenčná zbierka umeleckých pokladov, fakultatívna plavba loďou po Neve – úchvatné pohľady na mosty a vodné cesty. Na Petrohradskej strane, historicky prvý osídlený ostrov Petrohradu, navštívime Petropavlovskú pevnosť – pohrebisko ruských cárov, katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Veľkého a jeho nasledovníkov) a väzenie Trubeckého bastiónu. Okružná jazda mestom – dom Petra I. Veľkého, krížnik Aurora, Smolný kláštor…. Ubytovanie.
8. deň: Letná rezidencia Petra Veľkého, PETRODVORCE, prehliadka grandiózneho parku, ktorému dominuje Veľká kaskáda (37 pozlátených sôch, 64 fontán a 142 vodotryskov). Odpoludnia námestie sv. Izáka so sochou Medeného jazdca a najvýznamnejšia dominanta námestia, kolosálna katedrála Sv. Izáka – z kopule ktorej sa nám naskytne panoramatický výhľad na mesto s Admiralitou a Ermitážou. Nevský prospekt – najslávnejšia ulica v Rusku, individuálne voľno, návrat do hotela
9. deň: Pri Petrohrade navštívime mestečko PUŠKIN, pôvodné Carskoje Selo, iba málo miest v Rusku je spojených s ruskými dejinami viac, ako tunajšie paláce a parky. Prehliadneme si palác Kataríny I. Veľkej - majstrovské barokové dielo a nádhernú JANTAROVÚ KOMNATU. V podvečerných hodinách odchod na krátku prehliadku opevneného mesta PSKOV. Ubytovanie.
10. deň: Navštívime druhé najväčšie litovské mesto KAUNAS – kultúrne centrum Litvy, prechádzka Starým mestom. Nocľah.
11. deň: Cez poľské územie odídeme do ČR. Predpokladaný príchod v neskorých nočných až skorých ranných hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

R-RUS514-14-1 / M-211-01

11.06. - 21.06.2015

700,- EUR

Praha, zvoz Brno

R-RUS514-14-2 / M-211-02

02.07. - 12.07.2015

700,- EUR

Praha, zvoz Brno

R-RUS514-14-3 / M-211-03

15.07. - 25.07.2015

700,- EUR

Praha, zvoz Brno

Cena zahŕňa: dopravu autobusom 9x ubytovanie v hoteloch (dvojlôžkové izby s príslušenstvom),  9x raňajky formou bufetu, trajekt Tallin - Helsinky, služby sprievodcu, komplexné cestovné poistenie, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.

Cena nezahŕňa:
turistické vízum do Ruska - cca 68 € - vybaví CK mesiac pred odchodom.

Fakultatívne: vstup Carskoje Selo a Jantárová komnata 32 €/os. (nutná rezervácia vopred v CK)

Petrohrad a Petrodvorce s návštevou pobaltských republík - poznávací zájazd
VILNIUS – NP GAUJA –  HRAD TURAIDA – TALLIN – PETROHRAD – RIGA – TRAKAI

10-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:

1. deň:
Odchod z Prahy v dopoludňajších hodinách. Nočný prejazd cez Poľsko.
2. deň: VILNIUS (UNESCO) - hlavné a najväčšie mesto Litvy, staré mesto patrí k najrozsiahlejším mestským jadrám v Európe. Nocľah.
3. deň: Prejazd do Lotyšska. Najznámejší národný park Lotyšska - NP GAUJA. Unikátne prírodné scenérie so zalesneným údolím rieky Gauja, tehlový HRAD TURAIDA, ktorý sa týči priamo nad jej vodami. Príchod na nocľah v Tallinne.
4. deň: TALLINN (UNESCO) - mesto ležiace pri Fínskom zálive. V priebehu prehliadky navštívime Staré mesto, hanzové cechové a kupecké domy, Katedrálny vrch Toompea, starobylé kostoly. Tallinn ponúka aj veľa romantických uličiek a námestíčok s možnosťou príjemného posedenia. Prejazd do Ruska. Nocľah pri Petrohrade.
5. deň: Celodenná prehliadka klenotu cárskeho Ruska PETROHRADU (UNESCO): prechádzka historickým centrom tejto metropoly na Neve - Petropavlovská pevnosť, Palácové námestie s Alexandrovým stĺpom, chrám Vzkriesenia Krista, ktorý vyrástol na mieste, kde bol v r. 1881 zabitý cár Alexander II., Nevský prospekt, krížnik Aurora a ďalšie.
6. deň: Návšteva jedného z vrcholov celého zájazdu - parku PETRODVORCE, ktorého centrom je Veľká kaskádová vodná trieda. CARSKOJE SELO pri Petrohrade - monumentálny palác, ktorý pre cárovnú Alžbetu postavil architekt Rastrelli, a ktorý bol symbolicky pomenovaný na počesť Kataríny Veľkej. Kópia slávnej Jantárovej komnaty podľa fotografií originálu, strateného počas 2. svetovej vojny.
7. deň: Dokončenie prehliadky PETROHRADU: Zimný palác, jedinečná galéria Ermitáž, možnosť plavby loďou po Neve. Nočný prejazd do Lotyšska.
8. deň: Hlavné mesto Lotyšska RIGA (UNESCO) so starým mestom na východnom brehu Daugavy (9-hodinová prehliadka). Okrem starého centra s historickými, architektonickými a kultúrnymi pamiatkami od 14. storočia sa v Rige nachádza aj niekoľko ulíc s množstvom krásnych secesných domov, vďaka ktorým je Riga skvostom secesnej architektúry. Nocľah.
9. deň: Prejazd cez Litvu. Návšteva vodného hradu TRAKAI, jedinečná pamiatka v prírodnom parku neďaleko Vilniusu. Ďalej cesta cez Poľsko do ČR.
10. deň: Príchod v ranných hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-214-01

31.07. - 09.08.2015

523,- EUR

Praha

M-214-02

12.08. - 21.08.2015

523,- EUR

Praha

Cena zahŕňa: dopravu autobusom; 6x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 6x raňajky, služby sprievodcu, poistenie liečebných nákladov v zahraničí a storna zájazdu, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.

Cena nezahŕňa:
turistické vízum do Ruska - cca 68 € - vybaví CK cca 2 mesiace pred odchodom.

Fakultatívne: vstup Carskoje Selo a Jantárová komnata 32 €/os. (nutná rezervácia vopred v CK)

Petrohrad, NP Kurská Kosa a Pobaltie - poznávací zájazd
TRAKAI – VILNIUS – SKANZEN RUMŠIŠKÉS – KLAIPÉDA – NP KURSKÁ KOSA – SMILTYNA – ŠIAULIAI – RIGA – TALLIN – PETROHRAD – PETRODVORCE – PUŠKIN – PSKOV – KAUNAS

Tu sa písali dejiny. Viac ako dve storočia bol Petrohrad hlavným mestom Ruského impéria a dodnes je považovaný za kultúrne centrum Ruska. Vychutnajte si tep veľkomesta, vydajte sa do skvostných cárskych palácov a ponorte sa do krásy umenia jedného z najkrajších miest na zemi „klenotu Ruska“ Petrohradu. V priebehu zájazdu prejdeme aj oblasť ruskej časti NP Kurská Kosa, navštívime piesočné duny NP Neringa a turistické zaujímavosti pobaltských republík.

11-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:


1. deň:
Odchod vo večerných hodinách z Prahy cez Poľsko.
2. deň: Ráno príchod do oblasti Kaliningradu - odlúčenej časti Ruska. Na južnej strane susedí s Poľskom, na severnej s Litvou a východnú časť Kaliningradu omýva Baltské more. Do roku 1991 bola táto časť Ruska uzavretá pre západných turistov. Navštívime KALININGRAD, mesto založené r. 1255 na počesť českého kráľa Přemysla Otakara II. - pôvodná nemecká gotická katedrála, hrobka Immanuela Kanta - slávneho filozofa, Oceánonografické múzeum – Mirovovo okeana, Dom sovietov, mestské brány vrátane Zlatej brány, námestie Víťazstva s pamätníkom a dvomi novými pravoslávnymi chrámami, Kaliningradský park, Múzeum jantáru, fakultatívna plavba po ramenách rieky Pregola. Ubytovanie.
3. deň: Ráno odídeme cez ZELENOGRADSK na cíp pevniny medzi Baltským morom a Kuronskou lagúnou do oblasti „Baltskej Sahary“ do Národného parku KURSKÁ KOSA (100 km dlhý polostrov, z ktorého polovica patrí Rusku a druhá Litve). Prejazd ruskou časťou Kurskej Kosy - krajina doteraz neobjavená turistami ponúka piesočné duny, borovicové lesy a niekoľko rybárskych dedín, medzi najznámejšie patria Lesnoy, Rybachy a Morskoe. Navštívime muzeálny komplex Kurskej Kosy, prejdeme sa „Tancujúcim lesom“, vystúpime na najvyššiu tunajšiu dunu Efu (62 m). Prejdeme rusko-litovské hranice do Národného parku NERINGA (pohyblivé piesočné duny, vysoké až 50 m). Návštevu NP začneme v krásnej SMILTYNÉ, jedno z najkrajších miest s plážami a vysokými dunami, Vrch čarodejníc (expozícia vyrezávaných drevených sôch). Litovská legenda hovorí, že kosu stvorila prívetivá morská obryňa Neringa. Za tento cenný prírodný poklad vďačí tunajšia krajina sedimentačnej činnosti morských prúdov. Krásu piesočných dún, morských zálivov, borovicových lesov a rybárskych dedín obdivoval aj cestovateľ Humboldt alebo spisovateľ Thomas Mann. Príjazd na ubytovanie do Klaipedy.
4. deň: Krátka návšteva ŠIAULIAI - Hora krížov a pokračujeme do hlavného mesta Lotyšska, najväčšieho mesta Pobaltska, RIGY. Prehliadka starej časti mesta, kostol Sv. Petra, stredoveké centrum s najstaršími kamennými domami v krajine. Odchod pozdĺž Litovského zálivu do oblasti estónskeho PÄRNU na ubytovanie.
5. deň: Prehliadka TALLINU, mesta ležiaceho pri Fínskom zálive. Navštívime opevnené Staré mesto, hanzové cechové a kupecké domy, park Kadriorg. Odchod na ubytovanie.
6. deň: Príchod do Petrohradu a návšteva letnej rezidencie Petra Veľkého - PETRODVORCE, prehliadka grandiózneho parku, ktorému dominuje Veľká kaskáda, ktorá je oslavou víťazstva Ruska nad Švédmi a Vodná alej, symfónia vyše 140 fontán a kanálov. Odchod na ubytovanie do Petrohradu.
7. deň: Pešia prehliadka najvýznamnejších pamätihodností PETROHRADU, mesta založeného r. 1703 Petrom Veľkým a potom návšteva jedného z najslávnejších múzeí na svete, ERMITÁŽE, na honosnom Palácovom nábreží - bezkonkurenčná zbierka umeleckých pokladov, plavba loďou po Neve - úchvatné pohľady na mosty a vodné cesty. Na Petrohradskej strane, historicky prvý osídlený ostrov Petrohradu, navštívime Petropavlovskú pevnosť - pohrebisko ruských cárov, katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Veľkého a jeho nasledovníkov) a väzenie Trubeckého bastiónu. Okružná jazda mestom – dom Petra I.Veľkého, krížnik Aurora, Smolný kláštor…. Návrat na ubytovanie.
8. deň: Prehliadka mesta vrátane námestia sv. Izáka so sochou Medeného jazdca a najvýznamnejšou dominantou námestia, kolosálnou katedrálou sv. Izáka – z kopule ktorej sa nám naskytne panoramatický výhľad na mesto s Admiralitou a Ermitážou. Nevský prospekt – najslávnejšia ulica v Rusku, individuálne voľno, návrat do hotela. Fakultatívne - otváranie mostov na Neve - večer nás autobus odvezie na námestie Dekabristov – jazda nočným, osvetleným mestom, romantické miesta – chrám sv. Mikuláša „Petrohradské Benátky“, uvidíme aj svetoznáme otváranie mostov na Neve. Návrat okolo 02.00 hod. do hotela.
9. deň: Pri Petrohrade navštívime mestečko Cárske Selo, iba málo miest v Rusku je spojených s ruskými dejinami viac ako tunajšie paláce a veľkolepé parky. Prehliadneme si palác Kataríny I. Veľkej - majstrovské barokové dielo a nádhernú JANTÁROVÚ KOMNATU. V podvečerných hodinách odchod na ubytovanie do opevneného mesta PSKOV.
10. deň: Po raňajkách prejazd do hlavného litovského mesta VILNIUS, farbotlač barok a silueta posiata vežami pravoslávnych a katolíckych kostolov. Prehliadka mesta, z ktorého vyžaruje sila poľskej minulosti z ulíc Starého mesta, ktoré je rovnako zapísané v zozname Unesco – Katedrálne námestie, dláždené uličky Starého mesta a iné. Ubytovanie.
11. deň: Odchod cez poľské územie domov. Predpokladaný príchod do ČR v neskorých nočných hodinách (cca okolo 24.00 hod.).

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

R-RUS515-14-1 / M-210-01

02.07. - 13.07.2014

687,- EUR

Praha, Brno

Cena zahŕňa: dopravu klimatizovaným autobusom; trajekt na Kurskú Kosu, 9x ubytovanie v hoteloch (dvojlôžkové izby s príslušenstvom), 9 x raňajky, služby sprievodcu, poistenie liečebných nákladov v zahraničí a storna, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.

Cena nezahŕňa:
skupinové turistické vízum do Ruska (2x vstup) - orientačná cena 75 € - vybaví CK mesiac pred odchodom.

Národné parky Pobaltska a estónske ostrovy Saaremaa, Muhu - poznávací zájazd
VILNIUS – TRAKAI – KAUNAS – NP KURSKÁ KOSA – NERINGA – SMILTYNÉ – NP GAUJA – SIGULDA – NP LAHEMAA – PALMSE – TALLIN – MUHU – LITVA – OSTROV KOGUVA – OSTROV SAAREMAA – KURESSAARE – KAALI – RIGA – ŠIAULIAI

9-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:


1. deň:
Odchod z Prahy (zvoz z Brna za príplatok 7 €) v poludňajších hodinách cez Poľsko do Litvy.
2. deň: Ráno príchod do Vilniusu, podľa možností hotela ubytovanie a pokračujeme návštevou najstaršieho európskeho barokového mesta VILNIUS – farbotlač barok a silueta posiata vežami pravoslávnych a katolíckych kostolov. Prehliadka mesta, z ktorého vyžaruje sila poľskej minulosti z ulíc Starého mesta, zapísaného v zozname pamiatok Unesco – Katedrálne námestie, veža na vrchu Gediminas, dláždené uličky Starého mesta a iné. Individuálne voľno na prechádzku týmto krásnym mestom.
3. deň: Návšteva bývalého hlavného litovského mesta TRAKAI, malé a tiché mesto v pôvabnej oblasti jazier a ostrovov – centrum národného parku Trakai, návšteva starostlivo zreštaurovaného vodného hradu na jazere Galva. Na sútoku riek Nemunas a Neris navštívime KAUNAS, podľa legendy mesto, založené synom dvoch nešťastných milencov. Prehliadka historického srdce mesta – námestia Rotušeś aikšté s domami nemeckých obchodníkov, svadobným palácom a jezuitským kostolom sv. Františka, dláždená Vilniaus gatvė s bývalým prezidentským sídlom, katedrálou sv. Petra a Pavla s jedinou vežou a Maironisovou hrobkou. Ubytovanie v Klaipéde.
4. deň: Krátkym trajektom odídeme do Národného parku KURSKÁ KOSA - 100 km dlhý polostrov, z ktorého polovica patrí Rusku. Litovská legenda hovorí, že kosu stvorila prívetivá morská obryňa Neringa. Výsledkom je majestátnosť a ojedinelá krása, ktorú inde nenájdeme. Na litovské polovici sa rozkladá Národný park NERINGA. Tento cenný prírodní poklad je krehký – tvoria ho milióny zrniek neustále sa pohybujúceho piesku – pohyblivé duny vysoké až 50 m, lagúna, priľahlé Baltské more, husté borovicové lesy, rybárske dediny, drevené sochy - Vrch čarodejníc, nálezisko jantáru. Pobyt v národnom parku ukončíme v krásnej SMILTYNĖ, jednom z najkrajších miest s plážami, s vysokými dunami. Možnosť fakultatívne navštíviť miestne delfinárium – jediné pri Baltickom mori. Odchod na ubytovanie pri Šiauliai.
5. deň: Celý deň strávime v prvom a najrozsiahlejšom lotyšskom Národnom parku GAUJA, v údolí rovnomennej rieky. Prechádzka a ľahká turistika - krásne údolné scenérie, hrady a cesty pre peších. Vstupnou bránou do parku bude mestečko SIGULDA „lotyšské Švajčiarsko“, obklopené legendárnymi jaskyňami – Gütmaņisova a Viktorova jaskyňa, stredovekými Siguldskými hradmi a strmými stenami. Prejdeme sa aj legendami opradenou Turaidskou rezerváciou s hradom a legendou o Turaidskej Ruži. Odchod do Tallinu na ubytovanie.
6. deň: Dnes navštívime Národný park LAHEMAA. Ráno prejazd k brehom fínskeho zálivu, do raja prírodovedcov a prvého estónskeho NP s veľkými statkami z 18.stor., malebnými riekami, jazerami a polostrovmi. Okrem prírodných krás pobrežia nás čaká aj množstvo historických a archeologických zaujímavostí. Cestou sa zastavíme pri Katarínskom zámku a prezidentskom paláci. Navštívime skvost Lahemaa - romantický zámoček PALMSE a vydáme sa náučným chodníkom bludnými kameňmi (cca 2 hodiny). V odpoludňajších hodinách návrat do TALLINU – spoločná prehliadka jedného z najkúzelnejších miest Európy, historické stredoveké jadro Starého mesta – Radničné námestie, uličky Vene, Pikk a Lai so zmesou kostolných veží a vežičiek. Nocľah v Pärne.
7. deň: Po raňajkách sa vydáme k západnému pobrežiu Estónska, trajektom sa preplavíme na ostrov MUHU, ktorý je známy ľudovými krojmi. Prvou zastávkou bude LITVA – centrum ostrova s kostolom sv. Kataríny z 13. st., zachovalé fresky apoštolov. Navštívime aj výnimočne zachovalú a pamiatkovo chránenú dedinu KOGUVA, s domami postavenými v rokoch 1880 až 1930, ale niektoré pamätajú aj polovicu 18. storočia. Ďalším ostrovom bude ostrov SAAREMAA s veternými mlynmi, rákosovými strechami, drevinami jalovca a výhľadmi z pobrežia do nekonečna. Navštívime starobylé hlavné mesto KURESSAARE, kde si prehliadneme mohutný a najzachovalejší stredoveký hrad v Pobaltsku. Panoramatickou cestou budeme pokračovať do KAALI – prehliadka 100 m širokého krátera po meteorite pri Kaali, ktorý patrí k najväčším európskym kráterom, a v škandinávskej mytológii je známy ako „slnečný hrob“. Angla – kopec veterných mlynov s etnograficko - poľnohospodárskym múzeom. Návrat na pevninu a odchod na ubytovanie.
8. deň: Kozmopolitná RIGA - úžasná prehliadka secesnej architektúry, prejdeme sa po uliciach rižského Starého mesta, okrem iného navštívime Rižský dóm, stredoveké centrum s najstaršími kamennými domami v krajine. Potom odídeme k mestu ŠIAULIAI, návšteva miesta tisícov a tisícov krížov – „litovská Mekka“ Krížový vrch. Ubytovanie v oblasti.
9. deň: Po raňajkách odídeme do ČR. Predpokladaný príchod v neskorých večerných až skorých ranných hodinách (04.08.).

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

R-RUS506-12-1

26.07. - 04.08.2013

530,- EUR

Praha, Brno

Cena zahŕňa: dopravu klimatizovaným autobusom, trajekt na Kurskú Kosu a späť, trajekty na ostrovy Saaremaa - Muhu a späť, 7x ubytovanie v hoteloch*** (dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením), 7x raňajky, služby sprievodcu, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.

Fakultatívne príplatky: jednolôžková izba: 163 €, komplexné cestovné poistenie 15,30 €

Príroda a pamiatky UNESCO v Pobaltí - poznávací zájazd
VILLNIUS – TRAKAI – KURSKÁ KOSA – ŠIAULIAI – RIGA – TALLINN – SAAREMAA

 
Ak zvažujete, kam ďalej sa v Európe vydať za poznaním, odporúčame túto atraktívnu "cestu k moru". Pobaltské krajiny: Litva, Lotyšsko a Estónsko totiž oplývajú čarovnou atmosférou, ktorá je daná ich geografickou polohou na pobreží Baltského mora. Navyše majú často krát pohnutú históriu. V Litve sa nachádza nevšedný úkaz - piesočné duny. Prejdeme sa po nich na polostrove Kurská kosa, často prezývanom "baltská Sahara". V Estónsku zhliadneme bludné balvany, ktoré tu zostali po ústupe ľadovca a vydáme sa aj do NP Lahemaa, ktorý bol vyhlásený za účelom ochrany tamojších mokradí a severských lesov. Nezabudneme ani na návštevu metropol jednotlivých krajín: historického Vilniusu - mesta kostolov, pulzujúcej Rigy, plnej zelene i stredovekého Tallinnu, v ktorého uličkách si budete pripadať, ako by ste sa v čase vrátili späť o niekoľko storočí. Ponúka sa aj možnosť vykúpať sa v jazerách alebo vodách Baltu.

8-dňový zájazd - doprava letecky

Program:


1. deň:
Odlet do hlavného mesta Litvy VILNIUSU (s prestupom). Transfer do hotela.
2. deň: Vo VILNIUSE (UNESCO) sa prejdeme historickým centrom. Navštívime napr. gotický kostol sv. Anny a klasicistickú katedrálu Vladislovo Arkikatedra Bazilika, Bránu úsvitu, Prezidentský palác a univerzitný komplex. Poznávanie histórie a kultúry jednotlivých pobaltských regiónov začneme na litovskom vidieku a to v národnom parku TRAKAI. Ten tvorí nielen známy ostrovný hrad, ktorý bol centrom stredovekej Litvy, ale aj rovnomenné jazero a mesto. V ňom je zaujímavá štvrť starých drevených domov, v ktorej doteraz žije litovská menšina Karaimov. V niektorej z mnohých reštaurácií môžete ochutnať miestnu špecialitu cepelinai ("cepelíny" - zemiakové halušky s mäsom zaliate smotanou) alebo kararské pirohy nazývané "kibinai". Večer príchod na ubytovanie.
3. deň: Po raňajkách sa prevezieme do prístavu v Klaipėde, odkiaľ sa preplavíme trajektom na polostrov KURSKÁ KOSA (UNESCO), nazývaný tiež "Baltská Sahara". Prejdeme sa po piesočných dunách, navštívime Vrch čarodejníc s vyrezávanými drevenými sochami, uvidíme pôvodné rybárske dedinky sa svojráznymi domčekmi. Ochutnať môžeme aj miestne čerstvé údené ryby, ktoré sa predávajú v domčekoch pri hlavnej ulici. Navečer návrat trajektom na pevninu a odchod na ubytovanie.
4. deň: Ráno vyrazíme na sever Litvy ku Krížovému vrchu ŠIAULIAI, pútnickému miestu s desiatkami tisícov krížov. Odpoludnia prejazd do Lotyšska. Zastávka pri barokovom zámku v Rundále (sídlo kuronských vojvodov postavené architektom Rastrellim, ktorý staval aj paláce v Petrohrade). Po príchode do Rigy odporúčame večeru vo vychýrenej reštaurácii LIDO (obrovský samoobslužný výber šalátov, rýb, mäsa všetkých druhov, zákuskov, nápojov atď.). Odchod do hotela mimo centra Rigy.
5. deň: Dopoludnie strávime v hlavnom meste Lotyšska - RIGA (UNESCO). Uvidíme napr. gotický dom Černohlavcov, trojicu domov Traja bratia a secesnú štvrť. Pozrieme si tiež Dóm, kostol sv. Petra a medzivojnový pamätník Slobody. Popoludní sa vydáme na cestu do Estónska. Táto najvyspelejšia pobaltská krajina má "morskú hranicu" so Švédskom a Fínskom. Pobrežie Estónska s nimi zdieľa aj podobné prírodné podmienky (mokrade, bludné balvany, borovicové lesy). Večer prídeme do hotela v Tallinne, kde sa ubytujeme na 3 noci. Večera v hoteli je v cene.
6. deň: Prehliadka malebnej estónskej metropoly TALLINN (UNESCO). V tunajších uličkách si budete pripadať, ako by ste sa v čase vrátili späť o niekoľko storočí. Prejdeme sa starým hanzovým mestom, ktoré je z veľkej časti doteraz obohnané pôvodnými mohutnými hradbami. Na hlavnom námestí uvidíme okrem iného radnicu a starobylú lekáreň. Hradnému návršiu Toompea dominuje majestátna pravoslávna katedrála Alexandra Nevského. Obete z potopeného trajektu Estonia si pripomenieme pri ich pamätníku pri prístave. V ňom sa po celý deň roja trajekty mieriace hlavne do protiľahlých fínskych Helsínk. Popoludní sa opäť vydáme na pobrežie Baltu. V národnom parku LAHEMAA uvidíme pôvodné rybárske dedinky, severskú krajinu s rašeliniskami a bludnými balvanmi aj romantické šľachtické sídla. Návrat na ubytovanie a večera (v cene) v Talline.
7. deň: Celodenný výlet na malebný ostrov SAAREMAA, ležiaci juhozápadne od Tallinnu. Na ostrov sa dostaneme trajektom. Prezrieme si dedinky na pobreží, veterné mlyny, maják a zachovalý biskupský hrad v Kuressaare. Večer návrat na ubytovanie v Tallinne.
8. deň: Odlet z Tallinnu do Prahy s prestupom.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

P-1435.1107

11.07. - 18.07.2014

902,- EUR

odlet z Prahy (zvoz *Brno)

Cena zahŕňa: letenky Praha - Vilnius a Tallinn - Praha (s prestupmi) vrátane letiskových poplatkov, 2x miestny trajekt, 7x ubytovanie v hoteloch STANDARD (dvojlôžkové izby s WC a sprchou), 7x raňajky, 2x večeru, služby sprievodcu, cestovné poistenie UNIQA K5C a poistenie pre prípad úpadku CK.

Cena nezahŕňa: vstupné cca 40 € (vrátane vstupu do NP Kurská kosa), ďalšie vyššie neuvedené služby.

Fakultatívne príplatky:
jednoposteľová izba: 132 €, zvoz z Brna na letisko Praha a späť (min. 6 osôb): 31 €

Prírodou Pobaltia a Helsinky - poznávací zájazd
TALLINN – KURESSAARE – RIGA – ŠIAULIAI – TARTU – NP LAHEMAA – HELSINKY 


Hľadáte exotické turistické ciele v Európe? Potom neváhajte a poponáhľajte sa s nami do pobaltských republík. Ponúkame letecký zájazd s pohodovým programom a s ubytovaním v 3* hoteloch.
Hoci dnes sú už všetky štáty súčasťou Európskej únie, väčšina ľudí si ich stále spája predovšetkým so sovietskou minulosťou. Národné parky na pobreží Baltského mora plné zelene, živá a pulzujúca Riga, mystická Hora krížov, stredoveká atmosféra tallinnských uličiek alebo klasicistické a funkcionalistické Helsinky na záver však ponúkajú pestrú mozaiku poznania. Rad nových obchodov, kaviarní a reštaurácií umožňuje užiť si dovolenku naplno, a to aj vďaka cenám podobným našim. Zabudnite na zažité stereotypy a vydajte sa s nami preskúmať tento kút Európy. 

7-dňový zájazd - doprava letecká

Program:


1. deň: Odlet do Tallinnu (s prestupmi. z Prahy alebo Viedne. Transfer do hotela.
2. deň: Pôvab estónskej metropoly TALLINN (UNESCO) si vychutnáme pri pešej prehliadke. V tunajších uličkách si budete pripadať, ako by ste sa v čase vrátili späť o niekoľko storočí. Prejdeme sa starým hanzovým mestom, ktoré je z veľkej časti doteraz obohnané pôvodnými mohutnými hradbami. Na hlavnom námestí uvidíme o. i. radnicu a starobylú lekáreň. Hradnému návršiu Toompea dominuje majestátna pravoslávna katedrála Alexandra Nevského. Tragédiu potopeného trajektu Estonia si pripomenieme pri pamätníku obetí pri prístave. V podvečer sa presunieme juhozápadne od Tallinnu k trajektu, ktorým sa dostaneme na ostrov Saaremaa. Večera je v cene.
3. deň: Celodenný výlet po malebnom ostrove SAAREMAA. Prehliadneme si dedinky na pobreží, veterné mlyny, maják a zachovalý biskupský hrad v KURESSAARE. Raritou je kráter Kaali – pozostatok dopadu meteoritu. Relax a pobyt v hoteli, v aquacentre s možnosťou kúpeľných procedúr alebo na pláži. Večeru si môžete dať v hoteli alebo v niektorej z mnohých miestnych reštaurácií.
4. deň: Na dopravu z ostrova na pevninu znovu použijeme trajekt. Po príchode do druhej krajiny Pobaltska - Lotyšska sa zastavíme v národnom parku Gauja. Preteká ním rovnomenná rieka. Prehliadneme si tu zrúcaninu hradu Sigulda. neskôr popoludní prídeme do hlavného mesta RIGA. Jej stredoveké centrum je tiež zapísané v UNESCO. Pri prehliadke uvidíme o. i. gotický dom Čiernohlavcov, trojicu domov Traja bratia a secesnú štvrť. Z ďalších miest môžete navštíviť Rižsky dóm, kostol sv. Petra a jeho vežu s úchvatným výhľadom. V meste je veľa pouličných predavačov suvenírov z jantáru, menších a väčších trhovísk, kaviarní, galérií a vynikajúcich reštaurácií. Večera v reštaurácii. LIDO je v cene.
5. deň: Program dnešného dňa možno považovať za malú raritu: ocitneme sa vo všetkých troch pobaltských krajinách! Najprv pôjdeme na sever Litvy, kde sa zastavíme na svetoznámom Krížovom vrchu. Potom sa krátko vrátime do Lotyšska a po prekročení estónskej hranice vyjdeme na najvyšší bod celého Pobaltska, pahorok Suur Munamägi s výškou 318 m n. m. Navečer prídeme do univerzitného mesta TARTU, ktoré si krátko pozrieme, a to vrátane pamätníka Struveho geodetického oblúka, ktorý je pamiakou UNESCO. Ubytovanie a večera sú v cene.
6. deň: Dopoludnia sa vrátime na pobrežie Baltického mora. V národnom parku LAHEMAA uvidíme uvidíme pôvodné rybárske dedinky, severskú krajinu s rašeliniskami a bludnými balvanmi aj romantické šľachtické sídla. Neskôr popoludní sa v Tallinne nalodíme na trajekt, ktorým sa vrátime do hlavného mesta Fínska, Helsínk. Okružná jazda centrom mesta so zastávkami na Senátnom námestí a pri Uspenského katedrále. Večeru odporúčame na trajekte, v centre alebo neskôr večer pri individuálnej návšteve pevnosti SUOMENLINNA (UNESCO). Pevnosť sa nachádza na ostrove, kam sa dostanete lodičkou – tá je zahrnutá v systéme MHD a v lete jazdí až do polnoci.
7. deň: Cestou na letisko Vantaa pri Helsinkách uvidíme štadión, kde v roku 1952 získali svoje zlaté olympijské medaily manželia Zátopkovci. Odlet z Helsínk do Prahy. Pozn.: Program 1., 2. a 6. dňa v Helsinkách a Tallinne bude prispôsobený časom leteckých spojov a trajektov daného termínu zájazdu.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

P-1434.0307

03.07. - 09.07.2014

920,- EUR

odlet z Prahy (z *Viedne)

P-1434.3107

31.07. - 06.08.2014

920,- EUR

odlet z Prahy (z *Viedne)

Cena zahŕňa: letenky vrátane letiskových poplatkov, dopravu mikrobusom alebo autobusom, medzinárodné a vnútroštátne trajekty, 6x ubytovanie v 3* hoteloch (dvojlôžkové izby s raňajkami), 3x večeru, služby sprievodcu, cestovné poistenie UNIQA K5C a poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.

Cena nezahŕňa: vstupné cca 50 €, ďalšie vyššie neuvedené služby.

Fakultatívne príplatky:
jednolôžková izba: 135 € 

Samostatný odlet z Viedne na vyžiadanie. Zvozy do/z Viedne nezabezpečujeme.
Spojenie so zájazdom č. 36 Petrohrad - poklad Ruska od 9.7.2014: 807 €, spojenie so zájazdom č. 36 Petrohrad - poklad Ruska od 6.8.2014: 807 €.
Petrohrad - poklad Ruska - pobytový zájazd
PETROHRAD – PUŠKIN – PETRODVORCE

 
Na viac ako 40 ostrovoch na rieke Neva sa rozkladá Petrohrad. Mesto založené v roku 1703 cárom Petrom I. Veľkým bolo až do 20. storočia hlavným mestom Ruska. V súčasnosti je žijúcou štvormilónovou aglomeráciou, kam sa ďalšie milióny turistov z celého sveta prichádzajú nadýchať atmosféry dávnej cárskej slávy. Po zoznámení sa s malebnými zákutiami a romantickými kaviarňami na nábrežiach sa môžete pristihnúť pri tom, že ste vstúpili do deja niektorého románu alebo divadelnej hry, ktoré tu písali známi umelci.
Zaujímavé je aj okolie Petrohradu s radom význačných stavebných pamiatok, ako Petrodvorce alebo Puškin. K nezabudnuteľným dojmo patrí návšteva Petrohradu v dobe tzv. bielych nocí.
Ubytovanie je zabezpečené v 3 - 4* hoteli, stojacom v centre priamo na začiatku Nevského prospektu.

5-dňový zájazd - doprava letecká

Program:


1. deň:
Počas dňa odlet z Prahy do Petrohradu (Sankt Peterburgu), prílet na letisko Pulkovo, transfer do hotela v centre mesta.
2. deň: Dnes si prehliadneme významné historické pamiatky v centre mesta PETROHRAD. Okrem iného uvidíme budovu Admirality, ktorá svojou vežou dominuje mestu. Pozrieme si Zimný palác, ktorý bol predtým sídlom ruských cárov, Alexandrov stĺp - žulový monolit na Palácovom námestí v samom strede mesta, sochu cára Petra Veľkého (tzv. Medený jazdec) a katedrálu sv. Izáka, z ochodze ktorej možno naraz zhliadnuť celé mesto. Z nábrežia Nevy sa nám naskytne výhľad na niekoľko mostov a na Vasiljevský ostrov, kde sídlia múzeá a vedecké inštitúty. Záujemcovia môžu stráviť niekoľko hodín v slávnej obrazárni Ermitáž. Uvidíme aj mohutnú kazanskú katedrálu a pravoslávny chrám Kristovho vzkriesenia, interiér ktorého zdobí množstvo ikon a malieb. Večer návrat do hotela.
3. deň: Dopoludnia sa presunieme autobusom do PUŠKINA. Prehliadneme si tamojší Katarínsky palác s parkom, ktorý býval letným cárskym sídlom. Tu sa nachádza aj svetoznáma Jantarová komnata, ktorú si fakultatívne v prípade voľných miest pozrieme. Vstup vrátane agentúrnych poplatkov stojí 623 €, je nutné záväzne objednať a uhradiť s doplatkom zájazdu. Popoludní prejdeme do parku PETRODVORCE. V tomto pozoruhodnom palácovom a parkovom celku z 18. a 19. storočia, ktorý sa rozkladá na ploche vyše 800 ha, je umiestnených viac ako 170 fontán rôznych veľkostí. Medzi nimi je najznámejšia Veľká kaskáda so sochou Samsona, bojujúceho s levom. Prekrásny Veľký palác rozdeľuje areál na Horný a Dolný park. K večeru návrat do hotela. Po polnoci fakultatívne plavba k mostom, ktoré sa v noci zdvíhajú, aby pod nimi mohli preplávať veľké lode.
4. deň: V miestach, kde hlavné petrohradské triedy (napríklad Nevský prospekt) križujú kanály, nachádza sa stanovisko výletných lodí. Vyvolávači, stojaci pri lodiach alebo priamo na mostoch, ponúkajú hodinové plavby po kanáloch a ramenách Nevy. Z výletnej lode si môžete pozrieť paláce, stojace pozdĺž kanálov a väčšinu známych pamiatok (vrátane Zimného paláca, Isakijevskej katedrály, Petropavlovskej pevnosti alebo budovy Admirality) z neobvyklých pohľadov, čo je zvlášť za pekného počasia neopakovateľným zážitkom. Plavba je v cene zájazdu. Po obede si prehliadneme Petropavlovskú pevnosť, ktorá je najstaršou kamennou budovou v meste. Jej súčasťou je katedrála sv. Petra a Pavla s pozlátenou špičkou. Môžete navštíviť aj krížnik Aurora, výstrel ktorého odštartoval boľševický prevrat v Rusku. Večer návrat do hotela.
5. deň: Popoludní presun na letisko Pulkovo, odlet do Prahy. Program jednotlivých dní môže byť upravený podľa otváracích hodín múzeí, kostolov a pod.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

P-1436.0907

09.07. - 13.07.2014

804,- EUR

odlet Praha (zvoz Brno)

P-1436.0608

06.08. - 10.08.2014

804,- EUR

odlet Praha (zvoz Brno)

Cena zahŕňa: letenku Praha - Petrohrad a späť vrátane letiskových poplatkov, dopravu mikrobusom / autobusom a metrom, 4x ubytovanie v 3 - 4* hoteli (dvojlôžkové izby s príslušenstvom), 4x raňajky, služby sprievodcu, cestovné poistenie UNIQA K3C a poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.

Cena nezahŕňa: vízum do Ruska: 70 €, fakultatívne vstupné: cca 150 €, ďalšie neuvedené služby

Príplatky:
4x večera:  72 €, jednolôžková izba: príplatok: 231 €), vstup do Jantárovej komnaty (nutné objednať už pri zakúpení zájazdu): 24 €, zvoz z Brna na letisko autobusom Student Agency a späť mikrobusom (min. 6 osôb): 31 €, spojenie so zájazdom č. 34 Prírodou Pobaltia a Helsinky od 03.07.2014: 923 €, spojenie so zájazdom č. 34 Prírodou Pobaltia a Helsinky od 31.07.2014: 923 €.

Moskva – Petrohrad Novgorod - okruh Ruskom - poznávací zájazd
TRAKAI – VILNIUS – ŠIAULIAI – RIGA – PETROHRAD – PUŠKIN – TVER – MOSKVA – KAUNAS

 
13-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:


1. deň:
Odchod v dopoludňajších hodinách do Poľska.
2. deň: V dopoludňajších hodinách príchod na litovské územie. Prvá zastávka bude pri sídle litovských kniežat - vodnom zámku TRAKAI. Potom nasleduje prehliadka pamätihodností hlavného litovského mesta VILNIUSU (UNESCO), farbotlačový barok a silueta posiata vežami pravoslávnych a katolíckych kostolov. Prehliadka mesta, z ktorého vyžaruje sila poľskej minulosti z ulíc Starého mesta, ktoré je zapísané v zozname UNESCO - Katedrálne námestie, dláždené uličky Starého mesta a iné. Ubytovanie.
3. deň: Navštívime ŠIAULIAI - Horu krížov, najväčšie a hlavné mesto Lotyšska RIGU (UNESCO). Úžasná prehliadka secesnej architektúry, prejdeme sa po uliciach rižského Starého mesta - kde okrem iného uvidíme Rižský dóm, námestie Doma laukums, Akmenský most s výhľadmi na starú Rigu, navštívime kostol sv. Petra, stredoveké centrum s najstaršími kamennými domami v krajine, pomník Slobody. Ubytovanie.
4. deň: Po raňajkách odchod do Petrohradu, ktorý je nerozlučne spojený s osobou cára Petra I. Veľkého, zakladateľa nielen svojho, ale celého novodobého ruského štátu. Ubytovanie v hoteli, individuálne voľno.
5. deň: Po raňajkách odchod na prehliadku grandiózneho paláca a parku PETRODVORCE, letnej rezidencie Petra Veľkého, ktorého srdcom je Velká kaskádová vodná trieda (37 pozlátených sôch, 64 fontán a 142 vodotryskov) patrí k pokladom ruskej kultúry. Odpoludnia námestie sv. Izáka so sochou Medeného jazdca a najvýznamnejšia dominanta námestia kolosálna katedrála sv. Izáka – z jej kopule sa nám naskytne panoramatický výhľad na mesto s Admiralitou a Ermitážou. Nevský prospekt – najslávnejšia ulica v Rusku, individuálne voľno, návrat na hotel. Fakultatívne – otváranie mostov na Neve - večer nás autobus odvezie na námestie Dekabristov – prehliadková jazda nočným osvieteným mestom, romantické miesta – chrám sv. Mikuláša „Petrohradské Benátky“, uvidíme aj slávne otváranie mostov na Neve. Návrat okolo 02.00 hod. do hotela.
6. deň: Celodenná prehliadka najvýznamnejších pamiatok PETROHRADU (UNESCO) a potom návšteva jedného z najslávnejších múzeí na svete - ERMITÁŽE na honosnom Palácovom nábreží - bezkonkurenčná zbierka umeleckých pokladov, prehliadka loďou po Neve – úchvatné pohľady na mosty a vodné cesty. Na Petrohradskej strane, historicky prvý osídlený ostrov Petrohradu, navštívime Petropavlovskú pevnosť – pohrebisko ruských cárov, katedrálu sv. Petra a Pavla (hrobka P. Veľkého a jeho nasledovníkov) a väzenie Trubeckého bastiónu. Okružná jazda mestom – dom Petra I. Veľkého, krížnik Aurora, Smolný kláštor… Ubytovanie.
7. deň: Prehliadka mestečka PUŠKIN - Carské Selo - iba málo miest v Rusku je spojených s ruskými dejinami viac ako tunajšie paláce a parky - palác a záhrady Kataríny I. Veľkej, návšteva slávnej Jantárovej komnaty. Odchod do kolísky Ruska, pôvabného mesta NOVGOROD (UNESCO) so slávnou Sofijskou katedrálou - prehliadka mesta. Ubytovanie.
8. deň: Po raňajkách prejdeme do starého ruského mesta na rieke Volga TVER - kláštor Otročenskij, Veľký palác - cestovný palác Kataríny II. Odchod na ubytovanie.
9. deň: Prehliadka jedného z najväčších miest Európy, hlavného mesta Ruska - MOSKVY - návšteva Kremľu (UNESCO) - chrám Blagoveščenský, Uspenský - korunovačný chrám ruských cárov, Archangelský - pohrebný chrám moskovských veľkokniežat a prvých ruských cárov. Červené námestie s chrámom Vasila Blaženého, mauzóleum V. I. Lenina, obchodný dom GUM. Večerná prechádzka po pešej zóne - Starom Arbate. Ubytovanie.
10. deň: V dopoludňajších hodinách navštívime súčasné duchovné centrum ruského pravoslávia a mníšstva, pútnické miesto Sergijev Posad (od roku 1991Zagorsk). Trojickosergijevský kláštor (UNESCO), najbohatší kláštor v Rusku, zachovaná ukážka šiestich storočí ruskej architektúry. Odpoludnia Novodievčí kláštor v Moskve (Unesco) s pohrebiskom významných osobností ruskej kultúry a politiky (Čechov, Šostakovič, Gorbačová, Jelcin, Chruščov). Možnosť návštevy Treťjakovskej galérie (obrazy ruských maliarov - najslávnejšia ruská ikona Andreja Rubleva, obrazy peredvižníkov). Ubytovanie.
11. deň:
Dokončenie prehliadky Moskvy - znovu postavený chrám Krista Spasiteľa, pamätník Petra Veľkého a i. Odpoludnia sa s Moskvou rozlúčime a odídeme smer VELIKIE LUKI. Nocľah.
12. deň:
Po raňajkách nasleduje dopoludňajší príjazd do KAUNASU - v odpoludňajších hodinách - prehliadka Starého mesta, radničného námestia, osobné voľno. Ubytovanie.
13. deň:
Po raňajkách odchádzame z Kaunasu cez poľské územie do ČR. Predpokladaný príchod v neskorých hodinách (cca okolo 24 hod.).

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

R-RUS512-13-1

16.08. - 28.08.2013

916,- EUR

Praha, Brno

Cena zahŕňa: dopravu luxusným klimatizovaným autobusom, 11x ubytovanie v hoteloch*** (dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením), 11x raňajky, služby sprievodcu, komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.

Fakultatívne príplatky:
skupinové turistické vízum do Ruska - orientačná cena 60 € - vybaví CK mesiac pred odchodom, pripostenie vyššieho storna zájazdu 10,50 €

Malý okruh Pobaltím - poznávací zájazd
VILNIUS TRAKAI – KAUNAS – ŠIAULIAI – KRIŽIU KALNA – RUNDALE – HELSINKY – TALLINN – RIGA

7/8-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:

1. deň:
Odchod z Prahy okolo poludnia. Nočný prejazd cez Poľsko do Litvy.
2. deň: VILNIUS (UNESCO) - hlavné a najväčšie mesto Litvy, staré mesto patrí k najrozsiahlejším mestským jadrám v Európe. Nocľah.
3. deň: Jedinečnou pamiatkou v prírodnom parku neďaleko Vilniusu so 61 jazerami je vodná nádrž TRAKAI, niekdajšie sídlo litovských kniežat. Unikátny skanzen RUMŠIŠKÉS. KAUNAS - mesto s historickým jadrom a sútoku riek Nemunas a Neris so starým hradom a radnicou zvanou "Biela labuť". Nocľah v Kaunase.
4. deň: Mesto ŠAULIAI, kde navštívime KRIŽIU KALNAS - Horu krížov - niekoľko tisíc krížov symbolizuje utrpenie Krista a jednoduchých Litovčanov. Prejazd do Lotyšska. Barokový zámok RUNDALE. Nocľah v Tallinne.Staré mesto, hanzové cechové a kupecké domy, Katedrálny vrch Toompea, starobylé kostoly. Tallinn ponúka aj veľa romantických uličiek a námestíčok s možnosťou príjemného posedenia. Prejazd do Ruska. Nocľah pri Petrohrade.
5. deň: (Iba v termíne 2.7. - 9.7.) - Fakultatívny výlet Helsinky: Ráno trajekt (2,5 hod.) do HELSÍNK, zoznámenie sa s hlavnými pamiatkami a miestami -  Olympijský štadión,hala Finlandia, kostol v skale Temppeliaukio, prezidentský palác, Senátne námestie s katedrálou a i. Večer plavba späť, návrat do hotela v neskorých hodinách.
5. deň (6. deň): TALLINN (UNESCO) - mesto ležiace pri Fínskom zálive. V priebehu prehliadky navštívime Staré mesto, hanzové cechové a kupecké domy, katedrálny vrch Toompea, starobylé kostoly. Prejazd do Lotyšska, nocľah v Rige.
6. deň (7. deň): Hlavné mesto Lotyšska RIGA (UNESCO) so starým mestom na východnom brehu Daugavy. Tu sa nachádzajú historické, architektonické a kultúrne pamiatky od 14. storočia až po dnešok. V meste sa nachádza aj niekoľko ulíc s množstvom krásnych secesných domov, vďaka ktorým je Riga skvostom secesnej architektúry. Nočný prejazd.
7. deň (8. deň): Príchod do Prahy v popoludňajších hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-212-01

* 02.07. - 09.07.2015

284,- EUR

Praha

M-212-02

12.08. - 21.08.2015

314,- EUR

Praha

Cena zahŕňa: dopravu autobusom; 6x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 6x raňajky, služby sprievodcu, poistenie liečebných nákladov v zahraničí a storna zájazdu, poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.

Cena nezahŕňa:
turistické vízum do Ruska - cca 68 € - vybaví CK cca 2 mesiace pred odchodom.

Fakultatívne: vstup Carskoje Selo a Jantárová komnata 32 €/os. (nutná rezervácia vopred v CK)