Poznávacie zájazdy

RUSKO
Petrohrad - biele noci, Stockholm, Helsinky - poznávací zájazd
STOCKHOLM – PETROHRAD – PETRODVORCE –  PUŠKIN  – HELSINKY – STOCKHOLM
 
9
-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:

1. deň:
Odchod v dopoludňajších hodinách. Cesta cez SRN na trajekt do Dánska.
2. deň: Po priplávaní do Dánska prejazd do švédskeho STOCKHOLMU. Celodenná prehliadka mesta, zvaného „Benátky severu“. Navštívime historické centrum hlavného mesta Švédska (radnice, parlament, kostol Riddarholmkirkan, kráľovský zámok, katedrála) a poplávame vyhliadkovou loďou po zálive. Prehliadku zakončíme návštevou múzea historickej lode Vasa, ktorá bola vyzdvihnutá z mora 300 rokov po jej potopení. Večerný trajekt do Fínska s ubytovaním v kajutách.
3. deň: Raňajky na lodi. Vylodenie vo fínskom Turku. Cesta južným Fínskom okolo Helsínk do Ruska. Prejazd ruskou hranicou a v podvečer príchod do Petrohradu. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
4. deň: Raňajky. Poldenný výjazd z Petrohradu – po stopách cárov. Prehliadka rezidencie v blízkosti Petrohradu – PETRODVORCE, letného cárskeho sídla. Krásny park s fontánami podľa vzoru versaillských záhrad a pavilónov. Hlavnou atrakciou komplexu je Veľká kaskáda. Návrat späť do PETROHRADU. Za cárskou históriou sa vydáme do Petropavlovskej pevnosti. Navštívime o. i. Petropavlovskú katedrálu, chrám sv. Izáka, chrám Vzkriesenia Pána. Návrat na večeru. Fakultatívny nočný výlet do krásne osvetleného centra mesta – môžete sledovať otváranie petrohradských mostov na rieke Neva. Návrat do hotela na nocľah.
5. deň: Raňajky. Poldenný výlet z Petrohradu do neďalekého mesta PUŠKIN, v ktorom navštívime letnú cársku rezidenciu CARSKOJE SELO, tzv. Katarínky palác, kde sa nachádza legendami opradená Jantárová komnata, ktorá je nazývaná „ôsmym divom sveta“. Návrat späť do PETROHRADU. Zastávka pri Smolnom kláštore, ktorý dala postaviť dcéra cára Petra Veľkého. Prehliadka exteriéru Smolnej katedrály, ktorej veža čnie do výšky 94 m. Zastávka pri Fínskom nádraží, kam sa v apríli 1917 vrátil V. I. Lenin z exilu a kde má dodnes svoj pamätník. Návrat na večeru a nocľah.
6. deň: Raňajky. Celodenná prehliadka PETROHRADU, ktorý sa rozkladá na viac ako 40 ostrovoch, spojených 300 mostmi. Návšteva Ermitáže, ktorej súčasťou je slávny Zimný palác. V podvečer prechádzka po tepne mesta, Nevskom prospekte, ku Kazanskému chrámu, ktorý nechal postaviť cár Pavol podľa chrámu sv. Petra v Ríme. V interiéri sa môžeme pokloniť uctievanej ikone Panny Márie Kazanskej. Večerná plavba loďou po rieke centrom Petrohradu, počas ktorej budeme obdivovať nádherné klasicistické paláce na jej brehoch. Večer odchod do Fínska.
7. deň: Prekročenie ruskej hranice do Fínska, prejazd do hlavného mesta Fínska, HELSÍINK (Senátne námestie, prezidentský palác, radnica, biely dóm, Uspenská katedrála a i.). Zastavíme sa na nábreží na unikátnom rybom a ovocnom trhu. Plavba lodí až k pevnosti Suomenlinna (UNESCO). Navštívime aj najväčšiu pamiatku Helsínk – Skalný chrám, ďalej olympijský štadión. Vo večerných hodinách prejazd do prístavu v Helsinkách alebo Turku, ubytovanie v kajutách na lodi a nočný trajekt do Stockholmu.
8. deň: V ranných hodinách raňajky na trajekte a vylodenie v Stockholme. Prejazd Švédskom do Dánska a na trajekt do Rostocku.
9. deň: Po vylodení v prístave v Rostocku prejazd SRN. Návrat späť do ČR v ranných hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 
 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-220-01

13.05. - 07.06.2020

560,- € - vypredané

Praha

M-220-02

02.06. - 10.06.2020

560,- €- vypredané

Praha

M-220-03

04.07. - 12.07.2020

600,- €

Praha

M-220-04

11.08. - 19.08.2020

560,- €

Praha

M-220-05

15.08. - 23.08.2020

560,- €

Praha

Cena zahŕňa: dopravu luxusným klimatizovaným autobusom, 5x ubytovanie (2x v kajutách na lodi, 3x v hoteli v Petrohrade), 5x raňajky, 3x večeru, služby sprievodcu, poistenie liečebných nákladov a storna.
Fakultatívne:

  • vízum do Ruska - od októbra 2019 je možné vybaviť si na http://electronic-visa.kdmid.ru pre Petrohradskú oblasť elektronické víza individuálne. Tieto víza sú zdarma. Za poplatok 6 €/os. vybaví víza CK. Potrebné info dostanete 1 mesiac pred odchodom.
  • V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme obratom informovať (napr. ak bude vízum znovu spoplatnené a pod.).
  • návšteva Cárskeho Sela s Jantárovou komnatou a Petrodvorcov (palác + záhrady) - nutné rezervovať už pri zakúpení zájazdu (rezerváciu ale ruský partner potvrdí až 14 dní vopred, ak nebude potvrdená, bude čiastka obratom vrátená klientovi), príplatok 88 €
  • 1/1 izba (príplatok: 112 €)
Petrohrad a Petrodvorce s návštevou Pobaltských republík - poznávací zájazd
RIGA – TALLINN – PETROHRAD – PETRODVORCE – VILNIUS – TRAKAI
 
10
-dňový zájazd - doprava autobusom

Program:

1. deň:
Odchod z Prahy v dopoludňajších hodinách. Nočný prejazd cez Poľsko.
2. deň: Hlavné mesto Lotyšska RIGA (UNESCO) (9hodinová prehliadka) so starým mestom na východnom brehu Daugavy. Okrem starého centra s historickými, architektonickými a kultúrnymi pamiatkami od 14. st. sa v Rige nachádza aj niekoľko ulíc s množstvom krásnych secesných domov, vďaka ktorým je Riga skvostom secesnej architektúry. Nocľah.
3. deň: Najznámejší národný park Lotyšska – NP GAUJA. Unikátna prírodná scenéria so zalesneným údolím rieky Gauji, tehlový HRAD TURAIDA, ktorý sa týči priamo nad jej vodami. Príjazd do Tallinnu, podľa času začiatok prehliadky. Nocľah.
4. deň: TALLINN (UNESCO) – mesto ležiace pri Fínskom zálive. V priebehu prehliadky navštívime Staré mesto, hanzové cechové a kupecké domy, Katedrálny vrch Toompea, starobylé kostoly. Tallinn ponúka aj mnoho romantických uličiek a námestíčok s možnosťami príjemného posedenia. Prejazd do Ruska, podľa času prvé zoznámenie sa s mestom. Nocľah pri Petrohrade.
5. deň: Návšteva jedného z vrcholov celého zájazdu - parku PETRODVORCE, ktorého srdcom je Veľká kaskádová vodná trieda. Krásny park s fontánami po vzoru Versailleských záhrad a pavilónov. Ďalej prehliadka klenotu cárskeho Ruska PETROHRADU (UNESCO): prechádzka historickým centrom tejto metropoly na Neve - Petropavlovská pevnosť, chrám Vzkriesenia Krista, ktorý vyrástol na mieste, kde bol v r. 1881 zabitý cár Alexander II., Nevský prospekt a ďalšie. Pre záujemcov večerný výlet do krásne osvetleného centra mesta.
6. deň: CARSKOJE SELO pri Petrohrade – monumentálny palác, ktorý pre cárovnú Alžbetu postavil architekt Rastrelli, a ktorý bol symbolicky pomenovaný na počesť Kataríny Veľkej. Kópia slávnej Jantárovej komnaty podľa fotografií originálu strateného počas 2. svetovej vojny. Pokračovanie prehliadky PETROHRADU.
7. deň: Dokončenie prehliadky PETROHRADU: Zimný palác, jedinečná galéria Ermitáž, Palácové námestie s Alexandrovým stĺpom, prechádzka po Nevskom prospekte, hlavnej tepne Petrohradu. Možnosť plavby loďou po Neve. Nočný prejazd do Vilniusu.
8. deň: VILNIUS (UNESCO) – hlavné a najväčšie mesto Litvy, ktoré svojím pôvabom a atmosférou pripomína Prahu, staré mesto patrí k najrozsiahlejším mestským jadrom v Európe. Nocľah.
9. deň: Návšteva vodného hradu TRAKAI, jedinečná pamiatka v prírodnom parku neďaleko Vilniusu. Ďalej cesta cez Poľsko do ČR.
10. deň: Príjazd v ranných hodinách.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK. 
 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-215-01

20.07. - 29.07.2020

560,- €

Praha

M-215-02

07.08. - 16.08.2020

560,- €

Praha

Cena zahŕňa: dopravu autobusom, 6x nocľah (dvojlôžkové izby s príslušenstvo), 6x raňajky, služby sprievodcu, poistenie liečebných nákladov a storna.
Fakultatívne:

  • vízum do Ruska - od októbra 2019 je možné vybaviť si na http://electronic-visa.kdmid.ru pre Petrohradskú oblasť elektronické víza individuálne. Tieto víza sú zdarma. Za poplatok 6 €/os. vybaví víza CK. Potrebné info dostanete 1 mesiac pred odchodom.
  • V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme obratom informovať (napr. ak bude vízum znovu spoplatnené a pod.).
  • návšteva Cárskeho Sela s Jantárovou komnatou - nutné rezervovať už pri zakúpení zájazdu (rezerváciu ale ruský partner potvrdí až 14 dní vopred, ak nebude potvrdená, bude čiastka obratom vrátená klientovi), príplatok 36 €
  • 1/1 izba (príplatok: 108 €)