Poznávacie zájazdy

Jordánsko a Izrael
Jordánsko - poznávací zájazd
AMMÁN QUSAIR AMRA  – QASR AL-KHARANABETÁNIIA ZAJORDÁNSKA – MŔTVE MORE – WÁDÍ AL-MUJIB – KERAK – SHOBAK – PETRA – WÁDÍ RUM AQABA  JERASH AJLUN MADABA HORA NEBO UMM AR-RASAS

Pripravili sme pre vás podrobné putovanie po Jordánskom kráľovstve. Jordánsko ponúka obrovské množstvo pamiatok z dlhého obdobia ľudskej civilizácie, ktorá sa v týchto oblastiach rozvíjala a zanechala tu veľkolepé pamiatky. Nájdete tu ako prírodné zaujímavosti v púštnych krajoch Wádí Rum a pri Mŕtvom mori, miesta spojene s putovaním Mojžiša z Egypta, tak obzvlášť svetoznámu perlu púšte, ružové skalné mesto Petra.
Zájazd pripravila Mgr. Lucie Leikepová.  

11-dňový zájazd - doprava letecká

Program:

1. deň:
Let Praha – Ammán, prílet do Ammánu, podľa času príletu začiatok prehliadky mesta, ubytovanie.
2. deň: Poldenný výjazd k púštnym hradom a zámočkom východne od Ammánu. Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámoček umájovských princov a kalifov z 8. st. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovcami v r. 711, ktorý slúžil ako rezidencia kalifov. Odpoludnia prehliadka AMMANU – Archeologické múzeum, rímske divadlo pre 6000 divákov, moderná mešita kráľa Abdullaha I.
3. deň: Údolie Jordánu a miesto krstu Ježiša v BETÁNII ZAJORDÁNSKEJ (UNESCO), rozľahlý areál na hraniciach s Izraelom. Odpoludnia odpočinok pri MŔTVOM MORI .
4. deň: Prejazd tzv. Kráľovskou cestou. Zastávka pri najväčšom jordánskom údolí WÁDÍ AL-MUJIB. Prehliadka najväčšieho a najlepšie zachovaného križiackeho hradu v Jordánsku KERAK a menšieho, ale veľmi pekne umiestneného križiackeho hradu SHOBAK. Príjazd do Petry na nocľah.
5. deň: Celodenné putovanie unikátnym skalným mestom PETRA (UNESCO): hlavné mesto Nabatejského kráľovstva. Putovanie krásnou krajinou, medzi stavbami v skalách i vo voľnej krajine – úžina Síq dlhá 1200 m, Pokladnica, divadlo, nádherné fasády hrobiek, voľne stojace chrámy, dva byzantské kostoly, z toho jeden s krásnymi mozaikami. Odohrával sa tu aj záver filmu Indiana Jones a posledná križiacka výprava.
6. deň: Terénnymi autami výlet medzi jedinečné púštne útvary (červenej, fialovej a hnedej farby) vo WÁDÍ RUM – miesto spojené s legendárnym Lawrencom z Arábie, uvidíme bizarné skalné útvary aj malé piesočné duny. Prejazd do Aqaby na nocľah.
7. deň: Celodenný pobyt v AQABĚ pri Červenom mori.
8. deň: Dopoludnia pobyt pri mori v AQABĚ. Odpoludnia prejazd púštnou diaľnicou späť na sever.
9. deň: JERASH – najvýznamnejšia archeologická lokalita z dôb Rímskej ríše v Jordánsku, dobre zachované staroveké stavby – divadla, niekoľkých kúpeľov a chrámov, stĺpové kolonády, oválne fórum. Ďalšia antická lokalita a druhé mesto tzv. Decapolu UMM QAIS. Ajjúbovský hrad AJLUN v krásnej lesnatej krajine s ďalekými výhľadmi do krajiny, ktorý je jedným z mála moslimských hradov, postavených na obranu proti križiakom.
10. deň: MADABA s byzantskými mozaikami (slávna mapa Svätej zeme z r. 560). HORA NEBO, odkiaľ sa Mojžiš díval do zeme zasľúbenej a kde aj zomrel. UMM AR-RASAS (UNESCO) - bývalý rímsky vojenský tábor a od 5.st. mesto. Celkom tu stálo 16 kostolov a v niektorých sa zachovali nádherné mozaikové podlahy.
11. deň: Let Ammán – Praha.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.
 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-623-01

04.04. - 14.04.2020

1 400,- €

Praha

M-623-02

07.11. - 17.11.2020

1 440,- €

Praha

Cena zahŕňa: letenku Praha – Ammán – Praha, letiskové taxy a poplatky, transfery klimatizovaným minibusom alebo autobusom, 10x ubytovanie v hoteli ***, 2-lôžkové izby s príslušenstvom, 9x polpenziu, služby českého a miestneho sprievodcu, terénne autá vo Wadi Rum, vstup na pláž pri Mŕtvom mori, vybavenie jordánskeho víza.
Cena nezahŕňa: výstupnú odletovú taxu cca 15 USD (úhrada na mieste), vstupy v Jordánsku, prepitné.
Fakultatívne: poistenie liečebných nákladov a rozšíreného storna do 1 600 € (príplatok: 30 €), izba 1/1 - povinný príplatok pri neobsadení (248 €).

Jordánsko a Izrael - biblické pamiatky a Mŕtve more - poznávací zájazd
AMMÁN JERASHAJLUNMADABA – HORA NEBO – HRAD KERAKPETRA AQABA WADI RUMJERICHO MŔTVE MORE – JERUZALEM OLIVOVÁ HORA BETLÉM HORA SION JERUZALEM
 
Zájazd nás zavedie do dvoch krajín Blízkeho východu za poznaním antických, biblických i islamských pamiatok. Budeme prechádzať miestami dávnych biblických príbehov aj križiackych vojen. K Jordánsku neodmysliteľne patria starodávne púštne mestá - nabatejská Petra, antický Jerash, uvidíme neskutočné prírodné scenérie Wadi Rum a vykúpeme sa v Mŕtvom mori. Druhou krajinou Blízkeho východu je Izrael, navštívime nielen biblický Jeruzalem s nespočetnými pamiatkami, ale aj miesta, kde sa odohrávali príbehy Starého a Nového zákona.
Zájazd pripravila Mgr. Lucie Leikepová.  

9-dňový zájazd - doprava letecká

Program:

1. deň:
Odlet z Prahy, prílet na letisko do Ammánu, transfer do hotela, podľa časových možností večerná prehliadka mesta so sprievodcom alebo individuálne voľno. AMMÁN patrí k najkrajším mestám Blízkeho východu, je vybudovaný na niekoľkých pahorkoch a nájdeme o ňom zmienku aj v Biblii, ako o "meste detí Ammónových".
2. deň: Prehliadka jordánskeho hlavného mesta AMMÁNU - staroveká časť, ammánska citadela na kopci nad mestom, Archeologické múzeum a krátko aj nový Ammán s modernou a upravenou podobou. JERASH - perla Jordánska, rozkladajúca sa na svahoch návršia Gilead, najvýstavnejšie sídlo Blízkeho východu - oválne námestí tzv. Agora, veľmi zachovalé cesty lemované stĺporadím, „ šepkajúce stĺpy“, tri amfiteátre, rímske kúpele, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyne Artemis s nádvorím a majestátnou bránou. Prejdeme krajinou medzi plantážami olív a píniovými hájmi do mestečka AJLUN - jeden z najvýznamnejších hradov - hrad Ajlun, islamská pevnosť, postavená v rokoch 1184-85 na obranu proti vojenským nájazdom križiakov, železné bane mesta Ajlun a obchodné cesty medzi Jordánskom a Sýriou. Krásne výhľady na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu a Izraela. Navečer návrat na ubytovanie.
3. deň: Kráľovská cesta - staroveké mesto MADABA - mesto Nabatejcov, byzantské a umajlovské umenie. Mesto známe svojimi mozaikami. Nasleduje posvätná hora NEBO (802 m n. m.), kam Mojžiš priviedol svoj ľud pri úteku z Egypta, aby odtiaľ ukázal „Zem zasľúbenú“, byzantský kostol, nádherná mozaika. Otvorí sa nám prekrásny výhľad na údolie rieky Jordán, ale i na veľkú časť Jordánska, Izraela a Palestíny. Pred ubytovaním pri Petre navštívime ďalší z najznámejších a najlepšie zachovaných križiackych hradov KERAK z 12. st.
4. deň: Celodenná prehliadka fascinujúceho „ružového” skalného mesta PETRA (UNESCO), unikátny komplex nabatejských monolitických chrámov vytesaných do skál, vysokých až 100 m. Mesto je prístupné iba úzkou skalnou úžinou Sig (1.200 m), na ktorej konci je mnoho chrámov, kláštorov, palácov vytesaných do skál, zdobených zložitými sochami - Pokladnica, Víťazný oblúk, antické divadlo, kráľovské hrobky a kláštor a i. V termíne 22.5. - 30.5. je celodenná prehliadka Petry a 2x nocľah v Petre. Ubytovanie v populárnom prímorskom letovisku AQABA, podľa časových možností prehliadka mesta so sprievodcom.
5. deň: Nádherná divoká púštna krajina pri hraniciach so Saudskou Arábiou, pod horou Džabal Ram. WADI RUM (UNESCO), známa aj ako The Valley of Moon, skalné veže z ružového pieskovca, mesačná krajina, skalné brány, rokliny a úžiny, fakultatívne 2 hod. jazda terénnymi vozidlami určite stojí za to - úžasné skalné scenérie z bieleho, ružového a fialového piesku. Zaujímavou púštnou krajinou sa dovezieme späť do hlavného mesta Ammánu. V termíne 20.5. - 28.5. tento deň Wadi Rum a prejazd do Aqaby a kratšie voľno pri Červenom mori. Nocľah v Aqabe.
6. deň: Skoro ráno odchod z Aqaby na sever po púštnej diaľnici. Opustíme Jordánsko na hraničnom prechode Allenby Bridge - asistencia pri vybavení nutných formalít. IZRAEL - cez nádherné údolie Wádí Qilt odídeme na krátku prehliadku najstaršieho mesta na svete (9 000 rokov) - JERICHO, oáza so zavodňovacím systémom, obklopená ďatlovníkmi a palmami, mešity, rímske paláce a krásne mozaikové dlažby. Nad mestom sa týči Hora Pokušenia. QUMRAN - známe nálezisko zvitkov s textami Starého zákona. Najnižšie položené odkryté miesto sveta MŔTVE MORE - unikátne slané jazero, vysoká koncentrácia minerálov s liečivými účinkami, kúpanie. Príjazd cez okraj Judskej púšte do mesta JERUZALEM.
7. deň: JERUZALEM - Sväté mesto pre veriacich troch náboženstiev, mesto, ktoré pred viac ako 3 000 rokmi prehlásil kráľ Dávid za hlavné mesto a jeho syn Šalamún nechal postaviť Prvý chrám. Prehliadka - OLIVOVÁ HORA - miesto Nanebovstúpenia Krista, chrám Pater Noster, jaskyňa, nádherné výhľady na celé Staré mesto, návšteva Getsemanskej zahrady, bazilika Utrpenia a chrám hrobu Panny Márie a i. Odjazd do BETLÉMA - chrám Narodenia pána s jaskyňou, návšteva kostolov svätej Kataríny a Grotto.
8. deň: Hora SION - archeologický areál Davidovho mesta, Cenaculum - miesto poslednej večere, hrob kráľa Dávida, Dormition - miesto Nanebovzatia Panny Márie, Bazilika zosnutia. Pokračujeme k Múru nárekov, Staré mesto, židovská štvrť, Krížová cesta - Via Dolorosa, Chrám Božieho hrobu - uctievaný ako Golgota alebo hora Kalvária, kostol sv. Anny a nádrž Bethesda a i.
9. deň: Okružná jazda novými časťami JERUZALEMA - pamätník holokaustu Yad Vashem, zastávka pri izraelskom parlamente - budova Knesset z červeného jeruzalemského pieskovca. Podľa časových možností sa pozrieme na Menorah, sedemramenný svietnik, ktorý zdobil staroveký chrám v Jeruzaleme a je od tej doby židovským symbolom, transfer na letisko do Tel-Avivu a odlet do Prahy.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.
 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

M-624-01

19.05. - 27.05.2020

1 600,- € (vypredaný)

Praha

M-624-02

21.10. - 29.10.2020

1 588,- €

Praha

Cena zahŕňa: letenku Praha – Ammán a späť Tel-Aviv – Praha, letiskové taxy a poplatky, transfery klimatizovanými minibusmi podľa programu, 8x ubytovanie v hoteli *** (5 nocí v Jordánsku  3 noci v Izraeli – 2-lôžkové izby s príslušenstvom, 8x polpenziu, jordánske vízum, vstupné do navštívených objektov na území Izraela, služby českého sprievodcu po celú dobu zájazdu, miestnych sprievodcov, iba v májovom termíne: džípy vo Wadi Rum.
Cena nezahŕňa: odletovú taxu cca 15 USD (úhrada na mieste), vstupy v Jordánsku, prepitné.
Fakultatívne: poistenie liečebných nákladov a rozšíreného storna do 1 600 € (príplatok: 13 €), izba 1/1 - povinný príplatok pri neobsadení (288 €).

Jordánsko a Izrael - biblické pamiatky a Mŕtve more - poznávací zájazd
AMMÁN JERASHHRAD AJLUNMADABA – HORA NEBO – KRÁĽOVSKÁ CESTA – HRAD KERAKPETRA AQABA WADI RUM – QUMRAN – JERICHO MŔTVE MORE – BETLÉM – JERUZALEM

Tradičný a obľúbený zájazd do dvoch krajín Blízkeho východu za poznaním antických, biblických a islamských pamiatok. Budeme prechádzať miestami dávnych biblických príbehov aj križiackych vojen. K Jordánsku neodmysliteľne patria starodávne púštne mestá - nabatejská Petra, antický Jerash, uvidíme neskutočné prírodné scenérie Wadi Rum a vykúpeme sa v Mŕtvom mori. Druhou krajinou Blízkeho východu je Izrael, navštívime nielen biblický Jeruzalem s nespočetnými pamiatkami, kde sa odohrávali príbehy Starého a Nového zákona, ale aj Betlém, Jericho, Mŕtve more a Qumran.
Zájazd sprevádza Petr Horák.

9-dňový zájazd - doprava letecká

Program:

1. deň:
Dopoludnia odlet z Prahy, prílet na letisko Queen Alia do Ammánu, transfer do hotela, podľa časových možností večerná prehliadka mesta so sprievodcom alebo individuálne voľno. AMMÁN patrí k najkrajším mestám Blízkeho východu, je vybudovaný na niekoľkých pahorkoch a nájdeme o ňom zmienku aj v Biblii, ako o "meste detí Ammónových".
2. deň: Prehliadka jordánskeho hlavného mesta AMMÁNU - staroveká časť, ammánska citadela na kopci nad mestom, rímske divadlo pre 6 000 divákov z 2. st., Archeologické múzeum a krátko aj nový Ammán s modernou a upravenou podobou. Odtiaľ sa vydáme na návštevu zachovalého grécko-rímskeho mesta JERASH - perla Jordánska, rozkladajúca sa na svahoch návršia Gilead, dejiny mesta začali s výbojmi Alexandra Veľkého a vrcholu dosiahli v dobe, keď sa táto oblasť stala súčasťou rímskeho impéria, najvýstavnejšie sídlo Blízkeho východu - oválne námestí tzv. Agora, veľmi zachovalé cesty lemované stĺporadím, „ šepkajúce stĺpy“, tri amfiteátre, rímske kúpele, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyne Artemis s nádvorím a majestátnou bránou, pôvodné Cardo s obchodmi. Prejdeme krajinou medzi plantážami olív a píniovými hájmi do mestečka AJLUN - tu sa v lesnatej krajine, na vrchole Jabal Auf nachádza jeden z najvýznamnejších križiackych púštnych hradov - hrad ALJUN, islamská pevnosť, postavená v rokoch 1184-85 na obranu proti vojenským nájazdom križiakov,hrad strážil dôležitý úsek južného údolia Jordánu, železné bane mesta Ajlun a obchodné cesty medzi Jordánskom a Sýriou. Krásne výhľady na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu a Izraela. Navečer návrat na ubytovanie.
3. deň: Kráľovská cesta - staroveké mesto MADABA - mesto Nabatejcov, byzantské a umajlovské umenie. Mesto známe svojimi mozaikami. Najznámejšia a z historického hľadiska najdôležitejšia je Madabská mozaiková mapa v kostole sv. Juraja, pochádza z obdobia okolo r. 560 a zobrazuje mapu Palestíny a Dolného Egypta. Nasleduje posvätná hora NEBO (802 m n. m.), kam Mojžiš priviedol svoj ľud pri úteku z Egypta, aby odtiaľ ukázal „Zem zasľúbenú“, a kde sa pravdepodobne nachádza aj Mojžišov hrob - byzantský kostol, nádherná mozaika. Počas svojej návštevy Jordánska v r. 2000 odtiaľto viedol kázanie pápež Ján Pavol II. k 20 000 veriacim. Otvorí sa nám prekrásny výhľad na údolie rieky Jordán, ale i na veľkú časť Jordánska, Izraela a Palestíny. Pred ubytovaním pri Petre navštívime ďalší z najznámejších a najlepšie zachovaných križiackych hradov KERAK z 12. st.
4. deň: Celodenná prehliadka fascinujúceho „ružového” skalného mesta PETRA (UNESCO), unikátny komplex nabatejských monolitických chrámov vytesaných do skál, vysokých až 100 m, jeho vek sa odhaduje na 2 500 rokov. Mesto je prístupné iba úzkou skalnou úžinou Sig (1.200 m), na ktorej konci je mnoho chrámov, kláštorov, palácov vytesaných do skál, zdobených zložitými sochami - Pokladnica, Víťazný oblúk, antické divadlo, kráľovské hrobky a kláštor, mystické pohrebisko a i. Ubytovanie v populárnom prímorskom letovisku AQABA, podľa časových možností prehliadka mesta so sprievodcom.
5. deň: Nádherná divoká púštna krajina pri hraniciach so Saudskou Arábiou, pod horou Džabal Ram. WADI RUM (UNESCO), známa aj ako The Valley of Moon, skalné veže z ružového pieskovca, mesačná krajina, skalné brány, rokliny a úžiny, miesto spojené s legendárnym Lawrencom z Arábie, fakultatívne 2 hod. jazda terénnymi vozidlami určite stojí za to - úžasné skalné scenérie z bieleho, ružového a fialového piesku. Zaujímavou púštnou krajinou sa dovezieme späť do hlavného mesta Ammánu.
6. deň: Po raňajkách opustíme Jordánsko na hraničnom prechode Allenby Bridge - asistencia pri vybavení nutných formalít. IZRAEL - cez nádherné údolie Wádí Qilt odídeme na krátku prehliadku najstaršieho mesta na svete (9 000 rokov) - JERICHO, oáza so zavodňovacím systémom, obklopená ďatlovníkmi a palmami, mešity, rímske paláce a krásne mozaikové dlažby. Nad mestom sa týči Hora Pokušenia. QUMRAN - známe nálezisko zvitkov s textami Starého zákona. Najnižšie položené odkryté miesto sveta MŔTVE MORE - unikátne slané jazero, vysoká koncentrácia minerálov s liečivými účinkami, kúpanie. Príjazd cez okraj Judskej púšte do mesta JERUZALEM.
7. deň: JERUZALEM - Sväté mesto pre veriacich troch náboženstiev, mesto, ktoré pred viac ako 3 000 rokmi prehlásil kráľ Dávid za hlavné mesto a jeho syn Šalamún nechal postaviť Prvý chrám. Prehliadka - OLIVOVÁ HORA - miesto Nanebovstúpenia Krista, chrám Pater Noster, jaskyňa, nádherné výhľady na celé Staré mesto, návšteva Getsemanskej zahrady - kde Ježiš strávil poslednú noc, pred svojím zatknutím, bazilika Utrpenia a chrám hrobu Panny Márie a i. Odjazd do BETLÉMA - chrám Narodenia pána s jaskyňou, návšteva kostolov svätej Kataríny a Grotto.
8. deň: Hora SION - archeologický areál Davidovho mesta, Cenaculum - miesto poslednej večere, hrob kráľa Dávida, Dormition - miesto Nanebovzatia Panny Márie, Bazilika zosnutia. Pokračujeme k Múru nárekov, je tým, čo sa podarilo zachovať zo západnej časti vnútornej hradby, ktorá obklopovala jeruzalemskú Chrámovú horu so starobylou mešitou Al-Aksá, Staré mesto, židovská štvrť, Krížová cesta - Via Dolorosa, Chrám Božieho hrobu - uctievaný ako Golgota alebo hora Kalvária, kostol sv. Anny a nádrž Bethesda a i.
9. deň: Okružná jazda novými časťami JERUZALEMA - pamätník holokaustu Yad Vashem, zastávka pri izraelskom parlamente - budova Knesset z červeného jeruzalemského pieskovca, dar rodiny Rothschild z Anglicka. Podľa časových možností sa pozrieme na Menorah, sedemramenný svietnik, ktorý zdobil staroveký chrám v Jeruzaleme a je od tej doby židovským symbolom, transfer na letisko do Tel-Avivu a odlet do Prahy.

Zájazd organizujeme v spolupráci s partnerskou CK.
 

Číslo zájazdu

Termín

Cena zájazdu

Nástupné miesto

R-JOR308-20-1

28.03. - 05.04.2020

1 530,- € (first minute)

Praha, zvoz Brno za prípl. 28 €

R-JOR308-20-2

17.10. - 25.10.2020

1 530,- € (first minute)

Praha, zvoz Brno za prípl. 28 €

Cena zahŕňa: letenku Praha – Ammán a späť Tel-Aviv – Praha, letiskové taxy a poplatky, transfery klimatizovanými minibusmi podľa programu, 8x ubytovanie v hoteli *** (5 nocí v Jordánsku  3 noci v Izraeli – 2-lôžkové izby s príslušenstvom, 8x polpenziu, jordánske vízum, vstupné do navštívených objektov na území Izraela, služby českého sprievodcu po celú dobu zájazdu, služby miestnych sprievodcov.
Cena nezahŕňa: odletovú taxu cca 10 Dir (úhrada na mieste), vstupné, fakultatívne výlety, prepitné.
Fakultatívne: komplexné poistenie vrátane pripoistenia vyššieho storna zájazdu (príplatok: 35,60 €), izba 1/1 - povinný príplatok pri neobsadení (188 €).