ÚVODNÉ INFORMÁCIE PRE KLIENTOV - TALIANSKO

 

PRÍCHODY/ ODCHODY DO/Z MIESTA UBYTOVANIA

Ubytovanie vo všetkých hoteloch a rezidenciách prebieha medzi 17. až 20. hodinou (pokiaľ nie je určené inak). Na konci pobytu musia byť apartmány uvoľnené do 10 hodiny. Presné informácie o ubytovaní dostanú klienti pred svojim odchodom spolu s cestovným voucherom. Tieto pokyny je potrebné presne dodržiavať, v niektorých ubytovacích zariadeniach nie sú akceptované príchody po 21. hodine (pokiaľ na ne nebola recepcia vopred upozornená). CK neručí za škody, ktoré môžu cestujúcemu vzniknúť v dôsledku oneskorenia sa.

STAV A VYBAVENIE APARTMÁNOV

Apartmány sú kompletne vybavené základným nábytkom a kuchynskými potrebami na pobyt predpokladaného počtu osôb. Vo vybavení nie sú čistiace prostriedky, mydlá, toaletný papier a utierky. Deky, vzhľadom na veľmi priaznivé klimatické podmienky, nie sú vo väčšine rezidencií k dispozícii. Posteľnú bielizeň si klienti môžu zapožičať až na mieste, alebo si priviezť vlastnú. V niektorých prípadoch je nutné si posteľnú bielizeň objednať vopred (pozri tabuľky). Pod názvom posteľná bielizeň sa v Taliansku rozumie 1 plachta na lôžko, 1 plachta na prikrytie - nie deka a obliečka na vankúš. Konfigurácia kúpeľní býva veľmi úsporná a často je sprcha riešená priamym výstupom vedľa sanitárneho zariadenia. (Pokiaľ si klienti želajú vyšší štandard, odporúčame výber z ubytovacích objektov vyššej kategórie.) Celé zariadenie zodpovedá talianskemu štandardu prázdninového ubytovania.

VYOBRAZENIE

Publikované obrázky majú predovšetkým ilustračný charakter, pretože nie je možné zobraziť všetky typy ubytovania. Ubytovacie zariadenia, apartmány a izby však zodpovedajú typu a popisu v katalógu.

KAUČNÝ POPLATOK

Kauciu skladá klient pri príchode do rezidencie. Táto kaucia slúži ako náhrada pri vzniku prípadných škôd. V prípade, že žiadne škody nevzniknú, kaucia sa v plnej výške klientovi pri jeho odchode vráti. Ak odchádza klient mimo úradných hodín, kaucia sa po odčítaní manipulačných poplatkov vracia prostredníctvom CK.

ZARIADENIE HOTELOV A REZIDENCIÍ

Obdobie pred a po sezóne prináša okrem výhodných cien i tú skutočnosť, že niektoré zariadenia (bazény, plážový servis, diskotéky, požičovne vodných plavidiel, obchody, reštaurácie, zábavné a športové programy a pod.) sú obmedzené alebo nie sú v prevádzke. Všetky údaje o zariadeniach a službách jednotlivých stredísk, uvedené v katalógu, zodpovedajú informáciám známym v čase uzávierky katalógu. CK si preto vyhradzuje právo, zmeniť údaje v tomto katalógu z technických, prevádzkových alebo iných dôvodov.

Upozorňujeme klientov, že pri prázdninových strediskách v Taliansku sa označenie kategórie hviezdičkami vzťahuje predovšetkým na rozsah a kvalitu celkového zariadenia strediska a služieb, a nie na úroveň vybavenia apartmánov alebo hotelových izieb.

ZVIERATÁ

V hoteloch a rezidenciách, ak nie je uvedené inak, sú povolené zvieratá len malých rozmerov. Poplatky za dezinfekciu apartmánov a izieb sa platia priamo na mieste (pozri tabuľky).

PLÁŽE

Pod pojmom ”plážový servis" sa rozumie prenájom 1 slnečníka a 2 ležadiel, príp. rozkladacích plážových kresiel na súkromnej pláži. Plážový servis, ak nie je uvedené inak, je fakultatívny a platí sa priamo na mieste. Pláže v južnom Taliansku sú z veľkej väčšiny voľne prístupné, vedľa nich sa nachádzajú aj súkromné pláže, kde si 1 slnečník a 2 ležadlá môžete prenajať za poplatok € 5 - 15 za deň. V niektorých hoteloch sú tieto poplatky už zahrnuté v cene, alebo je plážový servis zdarma (pozri tabuľky).

STRAVOVANIE / ZVYKLOSTI

Pestrosť a typ stravy sú dané zvyklosťou miestnej kuchyne a úrovňou ubytovacej kapacity. V Taliansku, a to najmä na juhu, sú raňajky kontinentálne, ak nie je uvedené inak. Kontinentálnymi raňajkami sa rozumie teplý nápoj (káva, čaj, kakao, mlieko), biele pečivo alebo sucháre, maslo, džem, niekde i med. Talianske raňajky sú veľmi jednoduché, lebo čoskoro po nich nasledujú tzv. druhé raňajky, alebo výdatný obed (seconda colazione - pranzo). Preto vám odporúčame, ak je to možné, priplatiť si posilnené raňajky (pozri tabuľky) alebo plnú penziu. Po obede nasleduje v Taliansku všetkými dodržiavaná odpoludňajšia siesta, ktorá trvá približne od 13. do 17. hodiny. V tomto čase sú všetky obchody a kancelárie zatvorené. Preto je otváracia doba obchodov predĺžená do 21. hodiny i dlhšie, kancelárie približne do 20. hodiny.

Švédske stoly, self-servis a stolovanie formou bufetu predstavujú samoobslužné stravovanie s bohatým výberom teplej i studenej stravy. Stravovanie s obsluhou ponúka väčšinou možnosť výberu z niekoľkých predložených menu. Ak nie je uvedené inak, nie sú nápoje zahrnuté v cene.

PITNÁ VODA

V niektorých objektoch nemožno označiť vodu za pitnú. Výnimočne môže nastať problém s jej zásobovaním. V niektorých apartmánoch môže byť teplá voda zavedená len v kúpeľni.

KLUBOVÁ KARTA

Vo väčšine prázdninových stredísk je potrebné pri príchode zakúpiť si klubovú kartu (v niektorých prípadoch je bezplatná - pozri ”klubová karta" v opise). Táto karta hosťom umožňuje zdarma využívať služby a športové a zábavné zariadenia, ktoré sú vymenované v opise každého komplexu. V období pred a po sezóne môžu byť vymenované služby, a to hlavne zábavný a športový program, značne obmedzené.

TRANSFERY

Ak prejaví klient záujem o odvoz zo stanice na miesto ubytovania, je potrebné odvoz vyžiadať vopred, spoločne s ubytovaním. Vzhľadom na časté meškanie vlakov, nie je treba uvádzať presný čas príchodu. Po príchode do cieľovej stanice musia klienti sami zatelefonovať do strediska, ktoré potom zabezpečí transfer. Klienti si môžu transfer objednať aj prostredníctvom telefonickej Asistenčnej služby klientom. Pri nevyužití transferu, ktorý zabezpečuje rezidencia alebo hotel obyčajne cez pracovný čas približne od 9. do 20. hodiny (za poplatok i bezplatne), nemajú klienti nárok na finančnú kompenzáciu v prípade, že si odvoz zabezpečia sami.

ZRUŠENIE - ZMENA Z DÔVODU VYŠŠEJ MOCI

CK si v prípade nutnosti vyhradzuje právo zrušiť objednané služby. V prípade, že objednaný hotel či apartmán nebude k dispozícii z dôvodov nepredvídaných udalostí, bude nahradený inou kapacitou v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade, že objednávateľ nebude s touto zmenou súhlasiť, bude mu vrátená celá uhradená čiastka bez stornopoplatkov. Ak bude klient s preknihovaním (zmenou) súhlasiť, nemá už voči CK žiadne ďalšie nároky.

REKLAMÁCIE

Eventuálne reklamácie a sťažnosti musia byť hlásené počas pobytu klientov nášmu zastúpeniu v Taliansku, kde sa klienti dohovoria česky, anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky a taliansky, v naliehavých prípadoch telefonicky v našej CK. Kvalifikovaní pracovníci sa vynasnažia nedostatky odstrániť, v krajnom prípade ponúknuť iné, rovnako kvalitné služby. Na sťažnosti, ktoré budú hlásené po odchode, sa nebude brať ohľad, keďže už nebude žiadna možnosť následnej kontroly oprávnenosti sťažnosti.

ASISTENČNÉ SLUŽBY PRE KLIENTOV

Počas svojho pobytu môžu klienti využiť špeciálne služby ASISTENCIA KLIENTOM, kde vám kvalifikovaný personál zodpovie každú vašu otázku v českom, anglickom, nemeckom, francúzskom alebo talianskom jazyku. Podrobné informácie o asistenčnej službe a jej rozsahu budú upresnené na dokumentoch, zaslaných spoločne s cestovným voucherom. V niektorých strediskách bude klientom vo vopred určených hodinách k dispozícii aj česky hovoriaci asistent. Túto informáciu nájdete v popise služieb alebo v tabuľkách.

PRENOCOVANIE POČAS CESTY

Pri ceste na juh môžeme klientom zabezpečiť aj nocľah v severnej a strednej časti Talianska. Zmluvné hotely sa nachádzajú v Correzzola (okr. Padova), Magione (okr. Perugia), Chianciano Terme (okr. Siena), v Ríme a v Anagni (okr. Frosinone). Podrobné informácie.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO KALÁBRIE

Aj tento rok sme pre vás pripravili ponuku autobusovej dopravy zo Slovenska. Doprava je zabezpečená luxusnými klimatizovanými autobusmi do severnej a strednej časti Kalábrie.

Cena spiatočného cestovného lístka je 3.990,- Sk, možnosť zakúpenia miestenky 150,- Sk za obidve cesty, príplatok za spojenie dvoch po sebe idúcich turnusov +500,-Sk k cene za dopravu. Nástupné miesta: BA, NR, TT - bez príplatkov! NZ, TO, PN + 200 Sk, TN, ZH, PD + 250 Sk, BB, ZV, ZA + 300 Sk.

Trasa dopravy: zo Slovenska cez Rakúsko - Graz, Villach, Taliansko - Udine, Bologna, Florencia, Neapol, Kalábria. Na uvedenej trase budú realizované v 3 - 4 hodinových intervaloch bezpečnostno-hygienické prestávky.